Halv plass i AKS

Halv plass i Aktivitetsskolen (AKS) utgjør 12 timer pr uke, også i skolens ferier. Driftstyret på Tonsenhagen skole vedtok 20.11.2013 følgende begrensninger gjeldende for vår AKS :

  • Det er kun mulig å endre fra hel til halv plass to ganger i året, fra 1. august og 1. januar (søknadsfrist den 1. i måneden før).
  • De med halv plass kan kun benytte seg av AKS to dager pr uke i skolens ferier. De som ønsker utvidet tilbud i ferien må søke om hel plass for den aktuelle måneden innen den 1. i måneden før.

Søknad om halv plass gjøres elektronisk på vanlig måte, man krysser av for halv istedet for hel plass. Det finnes derfor ikke et eget skjema for dette.

De samme reglene gjelder også for de med gratis kjernetid, men med noen tilleggsbegrensninger:

  • I skolens ferier kan man benytte AKS-plassen 6 timer på mandager og onsdager.
  • På inneklemte fridager og helligdager kan man benytte AKS-plassen fra 8.00 - 12.00.


Kontrakt for halvplass 1.trinn
Kontrakt for halvplass 2.trinn
Kontrakt for halvplass 3. og 4.trinn 

 

Les mer om heldagsplass og halvdagsplass på Oslo kommunes nettsider