Halv plass i AKS

Halvdagsplass i AKS

Halv plass i Aktivitetsskolen (AKS) utgjør 12 timer pr uke, også i skolens ferier. Driftstyret på Tonsenhagen skole vedtok 20.11.2013 følgende begrensninger gjeldende for vår AKS :

  • Det er kun mulig å endre fra hel til halv plass to ganger i året, fra 1. august og 1. januar (søknadsfrist den 1. i måneden før).
  • Regler for tildeling og bruk av halvdagsplass - infoskriv 04.11.2016
  • De med halv plass kan kun benytte seg av AKS to valgfrie dager pr uke i skolens ferier. De som ønsker utvidet tilbud i ferien må søke om hel plass den aktuelle måneden.

Søknad om halv plass gjøres elektronisk på vanlig måte, man krysser av for halv istedet for hel plass. Det finnes derfor ikke et eget skjema for dette.

De samme reglene gjelder også for de med gratis kjernetid, men med noen tilleggsbegrensninger:

  • I skolens ferier kan man benytte AKS-plassen på mandager og onsdager.
  • På inneklemte fridager og helligdager kan man benytte AKS-plassen fra 8.00 - 12.00.

Over ser du midlertidige endringer som gjelder høsten 2017, på grunn av utvidet skoledag for 2.-4. trinn og faste tider for barn med gratis kjernetid på 1. trinn.

Les mer om heldagsplass og halvdagsplass på Oslo kommunes nettsider