Brukerundersøkelsen 2015

Resultatene viser at Tonsenhagen ligger på gjennomsnittet. Vi har en del å jobbe med, ikke minst i forhold til informasjon og læringsstøttende innhold i aktiviteter. Dette har vi også jobbet grundig med i etterkant. Vi har allerede innført en tiltaksplan inkludert disse fokusområdene og denne trådde i kraft på våren 2016.