Hovedseksjon

Hel og halv plass på AKS

AKS-figur-fotball-gul

I filen som ligger under Informasjon kan du se en oversikt over forskjellene mellom hel- og halvdagsplass med gratis kjernetid, samt kommunens regler for endring og bruk av AKS-plassen. Søknadsskjema for endring av plass finner du her.