Viktig informasjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen er åpen mandag til fredag kl. 0730 - 1700

Vi har åpent er 11 måneder i året, også i skolens ferier og fridager. Unntak er juleaften, nyttårsaften og juli måned.

Ved henting av barn må dere være ute av bygget kl 17.00. Det er derfor viktig og gi oss beskjed på telefon 22 72 12 70 om dere blir forsinket. Vi starter våre stengerutiner kl 16.45 og gjør barna klare til henting.

Ferier

Vi sender ut påmelding til skolens ferier og fridager på e-post. De som ikke ønsker å få informasjon fra aktivitetsskolen på e-post må selv holde seg oppdatert om dette på skolens hjemmeside, eller brosjyrekurv på skolen. Informasjon om vår nye informasjonsstrategi vil komme med ranselpost i starten av juni 2016.

I feriene har vi kjernetid fra 10.00 – 15.00, noe som betyr at vi kan være ute av huset i dette tidsrommet. Vi lager egne ferieplaner som distribueres til foresatte, her vil det også stå om oppmøtetid er tidligere enn 10.00. Ta med 1 matpakke hver dag om ikke annen beskjed er gitt.

Hjemsending

Vi sender hjem barn hver hele og halve time. Avtaler må gjøres skriftlig i forkant, enten ved skjema for faste avtaler eller på sms til tlf.nr. 91 64 39 45.  Ved bruk av sms må hver beskjed inneholde dato og tidspunkt for hjemsending. Ved første gangs bruk må meldingen også inneholde barnets fulle navn og hvilket trinn barnet går i, samt navn på avsender og hvilken relasjon man har til barnet. Vi sjekker denne informasjonen opp mot vår telefonlister. 

Av sikkerhetshensyn kan vi ikke ta imot muntlige beskjeder om hjemsending på telefon. Om dere plutselig ikke har mulighet for å hente på ettermiddagen ber vi om at dere gjør avtaler med andre foresatte som kan hente og gir beskjed til oss på telefon

Ved uhell og skader

De fleste barn har uhell og får av og til blåmerker, skrubbsår, kuler og fliser. Dette ordner vi her med sårvask, pinsett og plaster. Ved større skader som store kuler, vridninger, høyere fall, mistanke om brudd o.l. ringer vi hjem slik at dere sammen med oss vurderer videre behandling. I disse tilfellene skal det rapporteres videre til NAV og forsikring. Vi skal ringe dere dagen etter skade for å avtale utfylling av disse skjemaene.

Påmeldinger

  • Påmeldinger til aktiviteter, ferier og fridager sendes ut elektronisk på e-post.
  • Om du ikke mottar påmeldinger og ranselpost på e-post, så meld ifra til oss.
  • Lenker til påmeldinger ligger også på våre infosider i portalen.
Drawing of a city