Prosjekt lesing og regning

 

AKS deltar dette skoleåret i “Prosjekt Lesing og Regning”. Vi deltok også forrige skoleår, og opplevelsen var da at vi ikke hadde kommet helt i mål. Prosjektet videreføres derfor inn i sitt andre år, og vi ser fram til å løfte læringen på AKS enda litt videre. Hovedmålet for prosjektet er å få en AKS som tilbyr aktiviteter som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Det skal være minimum to læringsstøttende aktiviteter i uken som skal bidra til å styrke elevenes lese, skrive, språk- og regneferdigheter.

Hensikten med prosjektet er å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, samt å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og AKS. ​

​Dette innebærer både strukturelle og organisatoriske endringer i skolen, samt økt fokus på læring og faglig utvikling i AKS. Prosjektplan for dette skoleåret vil bli lagt ut i løpet av september.

Baking

Baking som læringsstøttende aktivitet på Nordlys