Prosjekt lesing og regning

AKS deltar dette skoleåret i “Prosjekt Lesing og Regning”. Hovedmålet for prosjektet er å tilby aktiviteter som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag, minimum to læringsstøttende aktiviteter i uken som bidrar til å styrke elevenes lese, skrive, språk- og/eller regneferdig-heter.

Hensikten med prosjektet er å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, og/eller styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og AKS. ​

​Dette innebærer både strukturelle og organisatoriske endringer i skolen, samt økt fokus på læring og faglig utvikling i AKS.

Baking

Baking som læringsstøttende aktivitet på Nordlys