Sosial kompetanse

Boka Å undervise i sosial kompetanse av Patrick Glavin og Sven Oscar Lindbäck ligger til grunn for vårt erbeid med dette på 3.-4. trinn. Patrick Glavin er også en person vi har brukt som kursholder for personalet hos oss gjennom mange år. 

Arbeid med sosial kompetanse på 1. og 2. trinn handler i stor grad om å kjenne igjen og sette ord på egne følelser. På disse trinnene handler det veldig mye om å danne relasjoner både mellom barn og voksne og barn imellom. I tillegg er det viktig å skape trygge arenaer for barnas sosiale utfoldelse.

 

Plan for sosial oppfølging på trinnene kommer.

Alle barn skal bli sett