Sosial kompetanse

Boka Å undervise i sosial kompetanse av Patrick Glavin og Sven Oscar Lindbäck ligger til grunn for vårt erbeid med dette på 3.-4. trinn. Patrick Glavin er også en person vi har brukt som kursholder for personalet hos oss gjennom mange år. 

Plan for 3.trinn

Plan for 4.trinn

Arbeid med sosial kompetanse på 1. og 2. trinn handler i stor grad om å kjenne igjen og sette ord på egne følelser. På disse trinnene handler det veldig mye om å danne relasjoner både mellom barn og voksne og barn imellom. I tillegg er det viktig å skape trygge arenaer for barnas sosiale utfoldelse.

Plan for 1.trinn

Plan for 2.trinn

Alle barn skal bli sett