Teater

Barna skal sette opp to teater/musikal-stykker som skal fremføres for AKS og foresatte i en rekke forestillinger til våren. Barna skal oppleve glede og utfoldelse i musikk, drama, fantasi og rollelek. Øve inn sosiale ferdigheter som turtakning, gruppearbeid, selvtillit/selvbilde, trygghet i sosiale situasjoner og tålmodighet, samt faglige/språklige ferdigheter som lesing, begrepsforståelse og uttale.

Ukentlige øvinger i større og mindre grupper, hver økt vurderes ift den neste, og barn følges fortløpende opp. Hjemmeøving og egenarbeid med sanger og replikker er avgjørende. 

Aristokatter