1. klasse høst 2018

skolestartere høst 2018

Program mottaksdagene

Kl. 09.00:
Oppmøte gruppe 1 (se egen mail).  Vi møtes på AKS-rommet (følg skilting). Der får barna navnelapper og dere får mulighet til å hilse på noen av våre ansatte. Etter en stund tar AKS-leder med seg foresatte på et eget klasserom. Der vil dere få mer informasjon om AKS, sommerprogrammet og høsten som kommer. Barna blir delt i to grupper: en gruppe blir på AKS-rommet, den andre gruppen går i gymsalen. Etter 45 min bytter de.

Kl. 11.30:
AKS-dagen er over for gruppe 1. Vi sier ha det bra til alle sammen og gleder oss til dag to.

Kl. 12.00:
Oppmøte gruppe 2 (se egen mail). Vi møtes på AKS-rommet (følg skilting). Der får barna navnelapper og dere får mulighet til å hilse på noen av våre ansatte. Etter en stund tar AKS-leder med seg foresatte på et eget klasserom. Der vil dere få mer informasjon om AKS, sommerprogrammet og høsten som kommer. Barna blir delt i to grupper: en gruppe blir på AKS-rommet, den andre gruppen går i gymsalen. Etter 45 minutter bytter de.

Kl. 14.30:
AKS-dagen er over for gruppe 2. Vi sier ha det bra og gleder oss til dag to.

Etter mottaksdagene
Dag to kan dere levere på AKS fra kl. 07.30. Vi anbefaler at dere setter av litt tid til levering om det trengs. I tillegg er det hensiktsmessig med litt kortere dager på AKS den første tiden. Det er mange inntrykk som skal fordøyes og mye nytt å bli kjent med. Vi anbefaler at barnet alltid leveres på AKS, allerede fra dag to. Om du opplever at barnet ditt er litt engstelig er det bare å melde fra til baseleder om dette, så finner vi en god løsning for å sikre en god oppstart. God dialog er nøkkelen til trygghet både for dere og barnet deres.

Program for uke 32 og 33!

Har du noen spørsmål? Kontakt AKS-leder Helene eller baseleder Mojgan. Henvendelser som kommer i juli vil bli besvart siste uken i juli.