Skole-hjemsamarbeid

Oslostandarden er felles retningslinjer for alle osloskoler om samarbeid mellom skole og hjem. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Oslostandarden kan lastes ned på ulike språk (arabisk, engelsk, somalisk, tamilsk, tyrkisk, urdu).

Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført våren 2017 for foresatte med skolebarn under 18 år. Resultatrapporten foreligger nå.