Skolemelk/-frukt

MELKOGFRUKT

Gå inn på lenkene til Skolefrukt.no og Skolelyst.no og les om ordningen.

Foresatte melder inn og betaler for sitt barn på hjemmesiden til leverandørene. Når leverandør registrerer betaling, vil eleven komme på gruppelister som sendes på epost til skolen.

Det er FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved skolen som er ansvarlig for ordningen med frukt og melk/juice, mens den praktiske utdelingen er delegert til skolen. Ordningen skal i størst mulig grad være selvgående.

Dersom foresatte har ønsker i forhold til eksempelvis type drikke, kan dette meldes til FAU for videre diskusjon.

Skolemåltidet

Matpausen er en sentral del av skolehverdagen og betyr mye for barn og ungdoms helse på kort og lang sikt.

Det norske skolemåltidet bygger på at elevene har med seg matpakke.

 

Helsedirektoratet har laget retningslinjer for skolemåltidet. Skolen bør tilby melk, frukt, grønnsaker og mat til dem som ikke har med seg matpakke hjemmefra. I tillegg skal elevene sikres nok tid til å spise med tilsyn i matpausen. Myndighetene anbefaler at barna drikker melk til skolemåltidet. Melk har helt siden 1930-tallet vært en naturlig del av skolemåltidet. I 1971 ble abonnementsordningen på skolemelk innført.