Hovedseksjon

Hjelpetelefoner for barn og unge

TILBUD I BJERKE BYDEL:
Nysirkus Bjerke, fritidsklubbene, utekontakten, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) er stengt for å hindre spredning av koronaviruset. Disse tilbudene er tilgjengelig på telefon og digitale plattformer. I tillegg finnes det et tilbud for barn og ungdom som trenger hjelp mest akkurat nå. Her finner du telefonnummer, nettadresser og annen kontaktinformasjon!

ANDRE HJELPETELEFONER:
Her finner du telefonnummer, nettadresser og annen kontaktinformasjon til Alarmtelefonen for barn og unge, Barnevernvakten i Oslo, Kors på halsen (Røde Kors), Mental helse ungdom, Kirkens SOS, PIO-ung.