Hovedseksjon

Uforutsigbar skolehverdag

Barn som leker

Det kan komme nye endringer vi på skolen må forholde oss til. Vi vil alltid sørge for rask beskjed ut til foresatte via skolemelding, men må alltid forholde oss til myndighetenes bestemmelser.

Skolen har gode planer som omfatter grupper, lærere, timeplaner, rom, friminutt etc, men må alltid ta høyde for at det å lage pedagogisk opplegg som sikrer forutsigbarhet, trygghet og læring kan ta noe tid.

Vi rådfører oss ofte med FAU om hovedinnholdet i beredskapsplanene for veksling mellom nivåene, slik at de også er forberedt på hva som skjer ved raske endringer.

Vi må være forberedt på alt, også på at elever må ha hjemmeskole.

Å være hjemme med barn i barnehagealder/skoelalder og samtidig ha hjemmekontor kan være svært utfordrende og enklere blir det jo ikke når man også må være mesteparten av tida inne. Vi foreslår at dere lager dagsplaner for ulike aktiviteter for dagene. Bli enige med barna om hva som skal gjøres når. En slik dagsplan kan inneholde arbeidsøkter, pauser og litt hopp og sprell. I tillegg kan man utnytte muligheten til felles aktiviteter med barn og voksne – alt fra brettspill til digitale spill er mulig. 

Redd Barna har utarbeidet 10 foreldretips om hvordan skape en god hjemmeskole.

Hilsen fra skolens ledelse