Hovedseksjon

Råd til foreldre i sårbare livssituasjoner

Illustrasjon.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har gode råd til foreldre om hvordan koronaviruset kan påvirke deg og din familie og hva du kan gjøre for å mestre situasjonen.

Her er lenke til NKVTS's samleside med råd til ulike grupper; voksne, barn, sårbare familier og personer som sliter psykisk. 

* * * *

Informasjon fra bydelspsykologen og skolepsykologen:

Til deg som er voksen - Samtaletips; barn og koronavirus