Hovedseksjon

Tilsyn av barn

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Den 12.mars besluttet helsedirektoratet at barnehager og skole skal passe på barn under 12 år hvor foresatte har samfunnskritiske funksjoner. Retten til tilsyn gjelder hvis BEGGE foresatte har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Er man alene med omsorgen for barnet, holder det at den ene foresatte inngår i denne gruppen.

Hvilke grupper dette gjelder finner man på Helsedirektoratets hjemmeside. 

Det er ikke nok at man jobber i virksomheter som faller inn under disse 15 områdene, men de arbeidsoppgaver foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten. Begge foresatte må samtidig være pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden. Dette må dokumenteres skriftlig til skolen.

Eleven kan ikke møte på skolen før rektor har samtykket til oppmøte.

Vi minner om at skolen er stengt for å begrense smitte. Vi oppfordrer derfor foresatte om å vurdere andre løsninger enn barnepass på skolen.

Hvis dere ser dere nødt til å benytte dere av tilsyn på skolen trenger vi følgende:

1. Navn på eleven

2. Kontaktgruppe

3. Foresattes jobb

4. Oppgi når eleven kommer og når eleven blir hentet/går hjem alene

5. Attest fra begge foresatte der arbeidsgiver bekrefter at man har arbeid som innehar kritiske samfunnsfunksjoner og at man er pålagt å jobbe i skoletiden.

Send melding til skolen senest dagen før til:

Trinn 1-4: Helene Nes

Trinn 5: Jan Fredrik Nes Pedersen

Trinn 6-7: Kristine Iversen Lund

 

TILSYN AV BARN GJELDER KUN VED NEDSTENGING AV SKOLEN!