Skoleplattform Oslo

skoleplattform oslo

I 2017 ble alle skoler pålagt å utarbeide en lokal plan for bruk av Skoleplattform Oslo. Dette er skolens strategi for hvilke kanaler som skal brukes ved informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom ulike grupper på skolen (lærer-elev, lærer-lærer, ledelse-ansatt, ledelse-elev, skole-hjem, AKS).

Her finner du Tonsenhagen skoles kanalstrategi.