Høstferietilbud på AKS

Høstblader

Høstferien er i uke 40, fra 1.-5.oktober. AKS har åpent alle dagene, fra kl.07.30-17.00. Se ferieprogram nedenfor, i skolemeldingsappen eller på AKS sine infosider inne på portalen. Husk én matpakke hver dag, samt riktig og godt tøy. Foresatte til barn med halvdagsplass eller gratis kjernetid må følge aktivitetsskolens retningslinjer for bruk av slike plasser i skolens ferier. 

 

Ukeplan høstferie 1.trinn

Ukeplan høstferie 2.-4.trinn (husk påmelding!)