Informasjon til høstens 1. trinn

førskoledag 2018

Nå er alle nærskolevedtak og skolebyttevedtak sendt ut (med posten) til høstens nye skolestartere.

Vi forbereder oss til førskoledager, og invitasjon sendes ut i disse dager til alle skolestarterne. Foresatte ønskes også velkommen til førskoledag, og det vil bli et informasjonsmøte for de voksne mens skolestarterne har aktiviteter i klasserom og gymsal. 

Førskoledagene blir mandag 4. juni og tirsdag 5. juni. Skolestarterne deles inn i 4 grupper slik at hver elev blir invitert til en halv dag på skolen:

  • Mandag kl 0930-1130
  • Mandag kl 1130-1330
  • Tirsdag kl 0930-1130
  • Tirsdag kl 1130-1330

Gruppene er satt sammen slik at alle skolestarterne fra samme barnehage kommer samtidig. 

Sammen med vedtakene ble det også sendt ut informasjon vedrørende søknad om plass på AKS.

Vi ønsker høstens skolestartere og foresatte velkommen til førskoledag på Tonsenhagen skole - vi gleder oss til å hilse på dere!