Innskriving av barn født 2012

innskriving

På Tonsenhagen skole blir det innskriving mandag 11. desember kl 1700-1800, alternativt tirsdag 12. desember kl 0900-0930. Innskrivingen foregår i lokalene til Aktivitetsskolen, og barna er velkommen til å være med!

Innskriving ved nærskolen, som for dere er Tonsenhagen, må finne sted selv om:

  • det søkes om utsettelse med skolegangen ett år
  • familien planlegger flytting i løpet av våren/sommeren 2018
  • det søkes om opptak i skole for spesialundervisning eller spesialklasse ved en annen skole
  • det søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen

Dersom foresatte ønsker plass på en annen skole enn nærskolen, kan skolebyttesøknad gjøres på innskrivingsskjemaet. Nærskolen sender kopi av skjemaet til ønsket skole, som vil behandle søknaden.

Se også informasjon om innskriving og skolestart på Utdanningsetatens hjemmeside.

Invitasjon til innskriving er sendt i posten til de elevene som pr. 1. november 2017 var registrert på en adresse som tilhører Tonsenhagen skoles inntaksområde. Dersom dere bor innenfor skolens inntaksområde og ikke mottar invitasjon i løpet av uke 48, er det fint om dere kontakter skolen.

Vi gleder oss til å hilse på våre nye skolestartere!