Juni-info

tusenfryd

Skoleåret er snart over og det nærmer seg sommerferie! Det er som vanlig hektisk aktivitet nå på slutten av et flott skoleår som har inneholdt godt skolearbeid, fine turer, spennende og varierte aktiviteter som alt i alt har gitt masse læring.

Juni-info fra ledelsen er sendt ut til alle foresatte, og her kan du lese om skriftlig vurdering, status etter solidaritetsdagene, innlevering av bøker, læringsbrett - og gjenglemt tøy (glemmekassene står i kontorfløyen og ved AKS)!

I tillegg til gjenglemt tøy, vil vi også oppfordre til å se ekstra nøye på bildene med innleverte saker & ting. Dette er gjenstander som er blitt funnet rundt omkring på skolens område og levert på kontoret. Veldig fint om noen av disse tingene hadde funnet sin eier!

SISTE SKOLEUKE:

Mandag 18. juni:

 • Skoledagen slutter til vanlig tid (4. og 6. trinn kl 1345)
 • Vanlig timeplan
 • Kl 1130: Fotballkamp mellom elever og lærere

Tirsdag 19. juni:

 • Skoledagen slutter til vanlig tid
 • Rydding av klasserom og innsamling av bøker
 • Kl 1630: Sommeravslutning for alle trinn

Onsdag 20. juni:

 • Kl 0830: Oppmøte i klassene
 • Kl 0900: Natursti og grilling (elevene tar med grillmat og drikke)
 • Kl 1100: "Skolegårdsdans" på idrettsbanen m/polonese og vennedans
 • Kl 1130 (ca): Dagen avsluttes

Torsdag 21. juni:

 • Kl 0830-1130: Hyggelig avslutning for elevene
 • Kl 0845: Samling for å ta avskjed med årets 7. trinn

Dagene knyttes opp mot mål fra kunnskapsløftet i musikk, kroppsøving og naturfag i tillegg til at læreplanens generelle del står i fokus: Sosial samhandling, felles opplevelser, ansvar for fellesskapet og respekt for medelever og skolens verdier. Vi legger til rette for en hyggelig og fin avslutning av dette skoleåret!

Aktivitetsskolen justerer sine åpningstider etter skolens program onsdag og torsdag.