Mobbeombud til Tonsenhagen skole

Moobbeombud Oslo kommune

Kjerstin Owren vil fokusere på voksnes ansvar for å bygge inkluderende skolemiljøer. Hun vil snakke om voksne som rollemodeller, men også trekke inn kunnskap om hva psykososialt miljø egentlig er, om mobbebegrepet, og skolens handlingsrom i det nye lovverket. Hun vil også snakke om nettmobbing.
Det vil bli lagt opp til diskusjoner.

Sted: Aulaen på Tonsenhagen skole.
Tid: Torsdag 11.oktober, Kl.18-19:30

Vi håper på stort oppmøte.

Hilsen FAU