Hovedseksjon

Innskriving til skoleåret 2023/2024

Gutt og jente, med skoleelementer

Alle barn i Oslo kommune tilhører en skolekrets. Om du har fått melding om å skrive ditt barn inn på Tonsenhagen skole digitalt, så må du gjøre dette innen 12.12.2022. 

Det er Utdanningsetaten i Oslo kommune som 01.11.2022 hentet ut opplysninger om alle barn født i 2017 og fordelt disse til nærskolen. Om du flytter internt i Oslo kommune etter denne datoen, må du sende flyttemelding. Du må også sende flyttemelding om du flytter inn til Oslo kommune fra en annen kommune.

Frist for å melde flytting til skolens område er 17.03.2023.

Etter 01.04.2023 sender vi ut nærskolevedtak til alle som har fått plass på vår skole.