Skolestarten begynner på AKS

AKS-figurer-gul

En viktig del av sommeråpent er at barna skal bli kjent. De skal bli kjent med skolens områder, de skal bli kjent med andre barn og voksne, og de skal bli kjent med AKS sine aktiviteter. Hovedfokuset de første ukene er at de nye elevene våre skal blir trygge, og at de skal trives. De skal også lære seg hvordan man går på skolen og hvilket ansvar som ligger i dette. Vårt arbeid med å gi dem oversikt fortest mulig er derfor viktig.

Det vedlagte skrivet om oppstart på AKS gjelder kun de som har oppstart 2. august. De som har oppstart på AKS 9.august eller andre skoledag (17.august) vil motta egen informasjon om oppstart i begynnelsen av august.

OBS! AKS er stengt 12. og 13.august grunnet planleggingsdager.

Første skoledag er mandag 16.august. 1.trinn skal møte opp i skolegården kl.11.45 for opprop, og de vil være på skolen fra kl.12.00-13.15. Det er ikke AKS for 1.trinn denne dagen.

Alle på AKS og skole har ferie i hele juli, så da er det ikke mulig å ta kontakt for å få svar på eventuelle spørsmål. Avdelingsleder for Aktivitetsskolen er på jobb fom. onsdag 28.juli. Skulle dere ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt med henne på e-post helene.nes@osloskolen.no. Skolens telefon åpner ikke før mandag 2.august.

Det er sendt ut informasjon om gruppeinndeling til alle foresatte. Ta kontakt om dere ikke har mottatt dette.