Kalender

Kontakt oss

Telefon
Tlf: 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene) 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene)

Nytt fra Osloskolen

False
Telefon
Tlf: 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene) 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene)

Trivselsundersøkelsen 2020

Kort om Tonsenhagen skole

 • Åpnet i 1963, rehabilitert og utbygget i 2014
 • Ligger i naturskjønne omgivelser inntil Lillomarka
 • Ren barneskole, trinn 1–7
 • Ca 570 elever
 • Ca 100 ansatte inkludert AKS
 • Inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring
 • Læringsteknologi integrert i opplæringen for godt tilpasset, motiverende og elevaktivt læringsarbeid
 • Kultur- og naturopplevelser står sterkt i skolens tradisjon og visjon
 • Gode elevresultater
 • Praksisskole for OsloMet

Meld elev-fravær!

Foresatte melder fravær på èn av følgende måter:

 • Skolemeldingsappen: Via knappen "Meld fravær"
 • Logge inn i Skoleplattform Oslo: Send fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
 • Ringe skolen

Melding om fravær må være sendt minst en halv time før skolestart.

Se veiledning her!

Pålogging til portalen for foresatte:

"Logg inn" øverst til høyre på denne siden, velg "foresatte". Logg deretter på din ID-port (som ved tilgang til offentlige tjenester i Norge, med f.eks. MinID eller BankID). Problemer? Sjekk først at du faktisk får logget på andre tjenester via ID-porten. Dersom selve ID-porten ikke er problemet, kan du kontakte skolen.

På forsiden finner du de 5 siste meldingene fra skolen samt en liste med dine barn. Klikk på navnet til det barnet du ønsker informasjon om. Du har tilgang til verktøyene Mine fag og Fravær, og nederst til høyre finner du trinnsidene.

Informasjon om klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo finner du her.