Hovedseksjon

Telefon
Tlf: 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene) 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene)

Nytt fra Osloskolen

False
Telefon
Tlf: 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene) 23207150 (se AKS-siden for mobilnummer direkte til basene)

Kort om Tonsenhagen skole

 • Åpnet i 1963, rehabilitert og utbygget i 2014
 • Ligger i naturskjønne omgivelser inntil Lillomarka
 • Ren barneskole, trinn 1–7
 • Ca 540 elever
 • Ca 100 ansatte inkludert AKS
 • Inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring
 • Læringsteknologi integrert i opplæringen for godt tilpasset, motiverende og elevaktivt læringsarbeid
 • Kultur- og naturopplevelser står sterkt i skolens tradisjon og visjon
 • Gode elevresultater
 • Praksisskole for OsloMet

Meld elev-fravær!

Foresatte melder fravær på èn av følgende måter:

 • Skolemeldingsappen: Via knappen "Meld fravær"
 • Logge inn i Skoleplattform Oslo: Send fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
 • Ringe skolen

Melding om fravær må være sendt minst en halv time før skolestart.

Se veiledning her!

Pålogging til portalen for foresatte:

"Logg inn" øverst til høyre på denne siden, velg "foresatte". Logg deretter på din ID-port (som ved tilgang til offentlige tjenester i Norge, med f.eks. MinID eller BankID). Problemer? Sjekk først at du faktisk får logget på andre tjenester via ID-porten. Dersom selve ID-porten ikke er problemet, kan du kontakte skolen.

På forsiden finner du de 5 siste meldingene fra skolen samt en liste med dine barn. Klikk på navnet til det barnet du ønsker informasjon om. 

Informasjon om klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo finner du her.