Hovedseksjon

Veileder for hjem-skolesamarbeid

hjem-skole

"Samarbeid hjem-skole" gir råd for å lykkes med hjem-skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem-skole" gir tips om hvordan ansate og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø. Les mer på lenken "Oslostandard samarbeid hjem-skole".