Hovedseksjon

Sosiallærer

 

Sosiallærer på Tonsenhagen skole er Tina Rindsem

Sosiallærers oppgaver er blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, foreta observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, helsesøster og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser som politi, barnevern, PPT og BUP.

Sosiallærer har ansvaret for deler av spesialundervisningen. Det innebærer å henvise enkeltelever til PPT for utredning, veilede lærere i forbindelse med spesialundervisning, skriving av IOP og årsrapporter.

Hjelpe elevene finne seg til rette på skolen

Hovedoppgaven til sosiallærer er å hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen. Det er skoleplikt her i landet, og da må det være en rettighet å ha det bra. Sosiallærer kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, kontaktlærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f.eks. problemer som knytter seg til konflikter på skolen, i hjemmet eller med andre elever.

Alle elever er velkommen til å ta en prat, og intenting er for dumt å spørre om!

Husk at sosiallærer har taushetsplikt. Sosiallærer kan kontaktes direkte på kontoret, på telefon eller på mail. De som tar kontakt er elevene selv, elever som er bekymret for medelever, foresatte eller lærere.

Opplæringslova §22-1:

"Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle vansker under opplæringen, og ved personlige og sosiale vansker som har noe å si for opplæringen."