Trafikk, skolepatrulje og sykling

Trygg trafikk har sammen med Utdanningsetaten utarbeidet heftet "6-åringer på skolevei". Informasjonen kan med fordel leses at alle foresatte og er en generell veileder for en trygg skolevei.

Tonsenhagen har skolepatrulje - flinke elever som er opplært i trafikksikkerhet og til å ta vare på sine medelever ved skolestart. 

Her kan du se illustrasjoner av de ulike posisjonene til skolepatruljen.

 

Bilister skal stoppe for skolepatruljen når barna skal over veien, og det er viktig at bilistene overholder vikeplikt og tar hensyn. Se og lær av informasjonsfilmen fra Bymiljøetaten! 

I august 2015 kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven som førte til at det nå er foreldrene som bestemmer om elever skal kunne sykle til skolen.

Tonsenhagen skole har følgende retningslinjer for sykling (Regler for orden og oppførsel på Tonsenhagen skole/friminutt og skoleveien):

  • Skolen oppfordrer de som ikke har sykkelkort til å sykle i følge med en voksen.
  • Skolen oppfordrer alle som sykler, skater eller bruker sparkesykkel til å bruke sykkelhjelm.
  • Syklene skal settes i sykkelstativene.
  • Du kan ikke sykle, skate eller bruke akebrett på skolens område.