Hovedseksjon

Trygg skolevei

Tonsenhagen skole har følgende retningslinjer for sykling (Regler for orden og oppførsel på Tonsenhagen skole/friminutt og skoleveien):

  • Skolen oppfordrer alle som sykler, skater eller bruker sparkesykkel til å bruke sykkelhjelm.
  • Syklene skal settes i sykkelstativene.
  • Jeg kan ikke sykle, skate eller bruke akebrett (unntatt AKStid) på skolens område. 

Trygg trafikk:

 

Den som bruker sykkel eller el-sparkesykkel defineres som kjørende, og må forholde seg til trafikkreglene som andre kjørende. Det er derfor viktig at elever som sykler eller bruker el-sparkesykkel kan og forstår trafikkreglene. Hver enkelt skole bør lage sine egne regler for sykling til skolen, og også regler for bruk av ulike sykler, f.eks. el-sparkesykkel. Mange har erfart at det er fort gjort å få høy fart og dårlig kontroll over en el-sparkesykkel. Derfor krever det god kompetanse og erfaring før en el-sparkesykkel tas i bruk i trafikken.