Hovedseksjon

Skolestartere, skoletilhørighet

Jente i klasserom

I likhet med alle skoler i Oslo, har Tonsenhagen skole et veiledende inntaksområde. Dette betyr at vi i hovedsak tar imot barn som har registrert bostedsadresse (ikke postboksadresse) i Folkeregisteret på de gateadressene vårt inntaksområde omfatter. Barn fra dette området som skal skrives inn på skolen, får tilsendt informasjon om og invitasjon til innskriving digitalt i november. 

Hvis dere har flyttet det siste året, kan det være at ditt barns navn ikke er kommet med på listene vi mottar over skolestarterne i vårt inntaksområde. Dersom dere ikke har fått invitasjon men bor innenfor skolens inntaksområde, er det fint om dere tar kontakt med oss.

Av personvernhensyn og taushetsplikt er det fjernet flere punkter som før stod på skjema. Dette medfører at du som foresatt må ta kontakt med skolen for at vi skal motta nødvendig informasjon om:

  • Det skal søkes om utsatt skolestart
  • Det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen, eller dere kommer til å flytte.
  • Eleven har hatt oppfølging i barnehage ønsker skolen å ha et tverrfaglig møte for å henvise eleven til PPT for utredning av behov for spesialundervisning eller utsatt skolestart.
  • Eleven ønsker opplæring i/på samisk.
  • Dere oppholder dere utenlands.
  • Det er behov for særskilt tilrettelegging som medfører fysiske tiltak på skolebygget.

I Rettigheter og plikter i grunnskoleopplæringen finner foresatte viktig informasjon.

Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen finner du nærmere informasjon om dette på Oslo Kommunes nettsider.

NB! Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved.

Innmelding til trinn 2-7:

(Informasjon fra Utdanningsettens nettside)
Dersom dere har flyttet/skal flytte til vårt område og har barn som skal inn på trinnene 2-7, så kontakt skolenDersom vi ikke har plass på det aktuelle trinnet, er det vårt ansvar å finne skoleplass på en av våre nærmeste skoler.