Solstorm

Solstorm

Sosial kompetanse

Av erfaring vet vi at 2. trinn trenger en god og tydelig start på skole- og AKS-året etter åtte uker med ferie.

I august og september skal vi derfor fokusere på å huske regler, øve inn nye rutiner og bli kjent på nytt. Vi har ingen påmeldingsaktiviteter denne perioden, men har en fast aktivitet per dag: Eventyrstund på mandager, Lek i Gymsal på tirsdager, Art Attack på onsdager, Fotballskole på torsdager og Fysak/Hobby på fredager

Spisetiden

Slik som på 1. trinn skal vi bruke spisetiden (de første 45 minuttene etter skoleslutt) som en samlingsstund der vi får ropt opp barna, servert mat, slappet av og kost oss før aktivitetene begynner. Vi skal også bytte mellom noen læringsstøttende opplegg:

 • Mandag og onsdag: Klassens Kvarter. Her snakker vi om temaer knyttet til målene for sosial kompetanseplan i ca. et kvarter per gruppe. F.eks. om målet er å huske regler, tar vi en gruppesamtale på hva en regel er, hva som er forskjellen på en regel (det man må gjøre) og et tips (det man burde gjøre), eller hvorfor vi har regler til å begynne med. Ellers leker vi leker som øver inn klasseromsferdigheter som å rekke opp hånden før du skal si noe, vente på tur o.l.
 • Tirsdag og torsdag: Språkleker. Her er fokuset at barna skal få bruke den norsken de allerede har lært på skolen. I begynnelsen har vi fokus på begrepsinnlæring (skjønne hva de nye ordene man har lært betyr og hvordan vi bruker dem.) Dette styrker vi gjennom leker, høytlesning, gåter, vitser og mye annet gøy!
 • Fredag er kosedag! Barna får velge en film/lek/høytlesningsbok de kan kose seg med under spisingen.

Rutiner

Vi har morgenåpning felles med 3. og 4. trinn på AKS-rommet 07.30-08.30. Barna som er krysset inn på AKS blir så fulgt til garderoben når det ringer inn. OBS: Barn som ikke skal på morgen-AKS må være ute til skolen begynner.

Barna spiser i tre grupperom til ca 14.30, når utetiden og aktivitetene begynner. 15.00 åpner vi et klasserom som skal være base og «stillerom» der man har rolige aktiviteter og lave stemmer. Her ligger også krysselistene. Vi åpner også et lekerom der man kan utfolde seg litt mer, og der blir det også litt forskjellige aktiviteter som hobby og forskning. Vi rydder, tar med tingene fra garderoben og slår oss sammen med 3./4.trinnsbasen klokken 16.30.

Sosial kompetanse 

Vi har i samarbeid med lærerteam og ledelse på skolen utarbeidet en plan for arbeid med sosial kompetanse for 2. trinn på AKS. Sosial kompetanse er evnene man trenger for å utvikle vennskap, samarbeide i lek og arbeid og forholde seg til regler. Som nevnt over begynner vi med innarbeiding av nye og gamle regler og rutiner, samt et fokus på orden og ansvarlighet. Utover året vil vi fokusere mest på:

 • Selvkontroll (evnen til å tilpasse seg fellesskapet og å ta hensyn til andres behov)
 • Selvhevdelse (evnen til å vise frem seg selv og det man kan, ta plass i lek og sette grenser)
 • Følelsesmestring (evnen til å kjenne igjen følelser i seg selv og andre, samt ta hensyn til dem)

Vi arbeider med dette i oppleggene under spisetiden, i smågrupper og ved veiledning under frilek. 

Om oss

Vårt tilbud

 • Eventyrstund
 • Lek i gymsal
 • Art Attack
 • Fotballskole
 • Språkleker
 • Fysisk aktivitet
 • Hobby