Hovedseksjon

Solstorm

Solstorm

Av erfaring vet vi at 2. trinn trenger en god og tydelig start på skole- og AKS-året etter åtte uker med ferie.

I perioden frem til høstferien skal vi derfor fokusere på å huske regler, øve inn nye rutiner og bli kjent med nye rom og nye voksne. Vi har i denne perioden varierte Venneklubber mandag-torsdag, og passer på at alle barn får vært med på en klubb i løpet av uken. Ellers er fokuset i denne perioden mye god utelek, og frivillige aktiviteter barna kan velge selv.

Etter høstferien starter vi flere faste og populære aktiviteter slik som Innebandy/Fotball-skole, Matgruppe og Yoga. Etter vinterferien setter vi også i gang Teater for 2.trinn, med forestillinger for medelever og foresatte i begynnelsen av juni.

Spisetiden

Slik som på 1. trinn skal vi bruke spisetiden (de første 45 minuttene etter skoleslutt) som en samlingsstund der vi får ropt opp barna, servert mat, slappet av og hygget oss sammen før aktivitetene begynner. Fra dag til dag bytter vi mellom forskjellige opplegg:

 • Mandag og onsdag: Språkleker. Her er fokuset at barna skal få bruke de ordene de allerede har lært på skolen. På AKS jobber vi mest med begrepsinnlæring (skjønne hva ordene man har lært betyr og hvordan vi bruker dem.) Dette styrker vi gjennom tavleleker, høytlesning, gåter, quiz og mye annet gøy!
 • Tirsdag og torsdag: Sosiale leker. Gjennom gode og kjente klasseromsleker som Hermelek, Menneske-Memory og Tommeltyv får barna øvd på klasseromsferdighetene. Frem mot sommeren skal også disse lekene i større grad bli styrt av elevene selv. Slik øver man inn ferdigheter som selvkontroll, konsentrasjon og selvhevdelse på morsomme og engasjerende måter.
 • Fredag er kosedag! Barna får velge en film/lydbok de kan kose seg med under spisingen. Siste fredag i måneden feirer vi også månedens bursdagsbarn med sang og noe ekstra godt etter maten.
 • Klassens Kvarter: En gang i uken skal gruppeleder eller baseleder lede en klasseromssamtale på ca. 15 min der vi kan ta opp aktuelle saker, bli enige om regler for lek, snakke om nye aktiviteter og mye annet.

Rutiner 

Før skoletid: Vi har morgenåpning felles med 1., 3. og 4. trinn på AKS-rommet og i Nye Gymsal 07.30-08.10. Etter dette skal alle ut i skolegården for 20 minutter med utelek frem til skolestart.

Etter skoletid: Barna spiser i fire grupperom til ca 14.30, når utetiden og aktivitetene begynner. 15.00 åpner vi et klasserom som skal være base og «stillerom» der man har rolige aktiviteter og lave stemmer. Her ligger krysselistene hver dag. Vi åpner også et lekerom der man kan utfolde seg litt mer, og der blir det litt forskjellige aktiviteter som byggelek, danselek og spill. Ellers bruker vi i løpet av uken forskjellige rom, slik som Nye Gymsal, AKS-rom, Skolekjøkken, Aula og Bibliotek, til morsomme og varierte aktiviteter.

Vi rydder, tar med tingene fra garderoben og slår oss sammen med de andre basene klokken 16.30.

Sosial kompetanse

Vi har i samarbeid med lærerteam og ledelse på skolen utarbeidet en plan for arbeid med sosial kompetanse for 2. trinn på AKS. Sosial kompetanse er evnene man trenger for å utvikle vennskap, samarbeide i lek og arbeid og forholde seg til regler og sosiale koder. Som nevnt over begynner vi med innarbeiding av nye og gamle regler og rutiner, samt et fokus på orden og ansvarlighet. Utover året vil vi fokusere mest på:

 • Selvkontroll (evnen til å tilpasse seg fellesskapet og å ta hensyn til andres behov)
 • Selvhevdelse (evnen til å vise frem seg selv og det man kan, ta plass i lek og sette grenser)
 • Følelsesmestring (evnen til å kjenne igjen følelser i seg selv og andre, samt ta hensyn til dem)
 • Orden og Oppførsel (evnen til blant annet holde orden i eget og felles utstyr, ta medansvar for ryddighet og renslighet i rommene vi bruker o.l.)

Vi arbeider med dette i oppleggene under spisetiden, i smågrupper og ved veiledning under frilek og i aktiviteter. Vi bruker blant annet opplegget Følelsesskolen, der vi jobber med at barna skal få beskrive og prate om følelsene Tristhet, Sinne og Glede.

Med vennlig hilsen, Vida A. A. Jensen

Om oss

Vårt tilbud

 • Naturklubb og Turgruppe
 • Innebandy/Fotballskole
 • Bibliotek
 • Yoga for barn
 • Hobby/håndarbeid
 • Dramalek/Teater
 • Baking/Matgruppe