Solstorm

Solstorm

Sosial kompetanse

Av erfaring vet vi at 2.trinn trenger en god og tydelig start på skole- og AKS-året etter åtte uker med ferie.

I august og september skal vi derfor fokusere på å huske regler, øve inn nye rutiner og bli kjent på nytt. Vi har ingen påmeldingsaktiviteter denne perioden, men kjører faste aktiviteter som speiler venneklubbene fra 1.trinn: Gymsal (mandager), Tur og Natur (tirsdager), Matgruppe (onsdager) og Hobby (torsdager). Vi skal også øve inn ferdigheter som orden og ansvarlighet som en del av vår sosiale kompetanseplan for 2.trinn.

Spisetiden

Slik som på 1.trinn skal vi bruke spisetiden (de første 45 minuttene etter skoleslutt) som en samlingsstund der vi får ropt opp barna, servert mat, slappet av og kost oss før aktivitetene begynner. Det blir forskjellige temaer hver dag der vi skal la oss inspirere av det de jobber med på skolen i språk og naturfag.

 • Mandag - Eventyrstund: En voksen leser høyt for barna mens de spiser. 
 • Tirsdag - Engelskdag: Vi hører på og synger engelske sanger og leker hangman eller gjettelek med engelske ord. 
 • Onsdag - Naturfag: Vi ser en kort film om dyr, verdensrommet, vulkaner eller noe annet spennende, så kan barna fortelle hva de har lært og om de kan noe mer om emnet. 
 • Torsdag - Norskdag: Vi leker enkle og engasjerende språkleker, ofte med utgangspunkt i ukens øveord. 
 • Fredag - Klassens time: Vi snakker litt om regler, vennskap og andre sosiale emner, og til slutt kan barna velge en lek. Bursdagsfredag synger vi for månedens bursdagsbarn og spiser noe ekstra godt.

 

Rutiner

Vi har morgenåpning felles med 3. og 4. trinn på AKS-rommet 07.30-08.30. Barna som er krysset inn på AKS blir så fulgt til garderoben når det ringer inn. OBS: Barn som ikke skal på morgen-AKS må være ute til skolen begynner.

Barna spiser i tre grupperom til spisetiden er over ca 14.15. Det blir så en liten overgangsperiode før utetiden og aktivitetene begynner 14.30. Vi åpner også et klasserom som skal være base og «stillerom» der man har rolige aktiviteter og lave stemmer. Her ligger også krysselistene til vi flytter oss ned på AKS-rommet tidligst 16.00.

Fredager har vi felles aktiviteter med resten av huset.

Aktiviteter 

Dans:

Barna skal selv velge en sang og lage en enkel koreografi som skal vises fram på Lysfesten i desember. Mandager.

Bibliotek:

Barna får rom til å utforske skolebiblioteket, lese eller bli lest for, høre på lydbok eller spille spill i rolige omgivelser. Mandager (frivillig).

Yoga:

Med enkle øvelser tilpasset barn med fokus på grovmotorikk og konsentrasjon viderefører vi tilbudet fra 1.trinn. Mandager, oppstart etter jul.

Fotballskole:

Vår egen fotballtrener Erlend skal fortsette med det populære tilbudet. Ved godt vær er vi på USBL-banen, ved øsepøse-vær er vi i gamle gymsal. Tirsdager.

Hobby:

Barna skal øve inn finmotorikk, konsentrasjon og enkle håndarbeidsmetoder gjennom hobbyprosjekter av varierende vanskelighetsgrad. Tirsdager (frivillig).

Matgruppe:

Barna skal lære å arbeide med mat, følge en enkel oppskrift, måle og veie og få innføring i helse og hygiene gjennom å lage forskjellige småretter fra bunnen av. Onsdager (faste grupper, ingen påmelding).

Forskerklubb:

Gjennom enkle og morsomme eksperimenter skal barna lære grunnleggende vitenskapelig metode og utforske biologi, fysikk og kjemi. Basert på opplegg fra Forskerfabrikken og Naturfagsenteret. Onsdager.  

Art-Attack:

Hus-kunstner Espen fortsetter å utfordre barnas kreativitet og fantasi med store og små kunst- og håndverksprosjekter. Alt fra collage til snekring skal utforskes! Torsdager.

Teater:

Bidrar sterkt til barnas personlige utvikling og selvdisiplin. Oppstart etter nyttår (mer info kommer).

Sosial kompetanse 

For første gang har vi utarbeidet en plan for arbeid med sosial kompetanse for 2. trinn på AKS. Sosial kompetanse er evnene man trenger for å utvikle vennskap, samarbeide i lek og arbeid og forholde seg til regler. Som nevnt over begynner vi med innarbeiding av nye og gamle regler og rutiner, samt et fokus på orden og ansvarlighet. Utover året vil vi fokusere mest på:

 • Selvkontroll (evnen til å tilpasse seg fellesskapet og å ta hensyn til andres behov)
 • Selvhevdelse (evnen til å vise frem seg selv og det man kan, ta plass i lek og sette grenser)
 • Følelsesmestring (evnen til å kjenne igjen følelser i seg selv og andre, samt ta hensyn til dem)

Vi arbeider med dette i oppleggene under spisetiden, i smågrupper og ved veiledning under frilek. 

Vårt tilbud 2017/18

 

 • Dans
 • Bibliotek
 • Yoga
 • Fotballskole
 • Matgruppe
 • Forskerklubb
 • Hobby
 • Art Attack
 • Teater
Drawing of a city