Hovedseksjon

Elevrådet

Om elevrådet - av elevrådet:

Elevrådet består av av elever fra Tonsenhagen skole som er med og bestemmer ting om skolen. Det består av 2 elever og 2 varaer fra hver klasse. To ganger i måneden har de elevrådsmøter. Der snakker de om ting som angår skolen.

elevråd

Vi har en leder, en nestleder og en sekretær. De leder møtene og skriver opp ting som blir snakket om. Vi jobber med leker, dosaker, forslag til undervisningen, snakker om mobbing, ordensregler, regler for fotball- og basketball-banene, samt saker som skolens elever har på hjertet.

Wenche Økland er elevrådets kontaktlærer.