Hovedseksjon

Traumeinformert praksis

læringsvindu

Mange har mye å tenke på, samtidig. Det kan være ting hjemme, noe som skjer på sosiale medier, noe i vennegjengen og masse annet. Da kan det bli vanskelig å konsentrere seg om det læreren sier. Det kan også være vanskelig å gjøre slik læreren ber om. Det er sånn hjernen vår fungerer.

På Tonsenhagen skole har lærerne blitt kurset i hvordan hjernen er delt inn i tre hoveddeler, og hvilke deler som aktiveres i ulike situasjoner. Elever som har mye å tenke på kan trenge hjelp til å fokusere i klasserommet. Mange synes det er nyttig med små avbrekk for å klarne tankene. Derfor bruker noen lærere brainbreaks;  små pauser i undervisningen. Elever som ønsker et avbrekk, kan bruke det vi kaller for fibleverktøy;  små ting de kan "fikle" med for å regulere seg selv. Andre elever kan trenge andre reguleringsmåter. Elevene kan snakke med læreren sin, helsesøster eller sosiallærer for å få vite mer om dette.

fibleverktøy

Her kan du lære mer om toleransevinduet (video).

Her kan du lære mer om den tredelte hjernen (video),