Kontakt AKS

 

Besøksadresse:

Aktivitetsskolen Tonsenhagen
Anna Rogstads Vei 1
0592 Oslo

Post:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Aktivitetsskolen Tonsenhagen
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no
(merk e-posten med Tonsenhagen)

Tlf. direkte: 22 72 12 70
Tlf. via skolen: 23 20 71 50
HJemsending på sms: 91 64 39 45 (se under "Viktig informasjon" for bruk av denne tjenesten.

Baseledere

Baseleder 1. trinn

Mojgan Bashiri

   Stedfortreder Biza Ahmed

Baseleder 2. trinn

Vida Andrea A. Jensen

   Stedfortreder Marianne Kristoffersen

Baseledere 3. og 4. trinn

Heidi A. Aspelund og Kristin Simonsen

   Stedfortreder: Marianne Skjefte

Drawing of a city

Informasjon

Informasjon til foresatte blir i hovedsak sendt som melding i portalen. Ukeplaner fra Regnbue og Solstorm (trinn 1 og 2) kommer også som ranselpost. Meldinger i portalen skal automatisk videresendes til de e-post adressene foresatte har oppgitt til skolen.

Drawing of a city

Infosider i portalen

På våre infosider i portalen ligger informasjon som skal ligge tilgjengelig for foresatte, men som ikke skal ligge offentlig på hjemmesiden. Dette gjelder bl.a. rutinebeskrivelser og gruppeinndelinger til aktiviteter. Her må man logge seg inn for å hente informasjonen, men foresatte skal få varsel når det ligger noe nytt her som er aktuelt for dem å vite.

Drawing of a city