Hovedseksjon

Kontakt AKS

 

 

Tlf. 1.trinn: 90 84 21 83
Tlf. 2.trinn: 90 81 54 40
Tlf. 3. og 4.trinn:
90 76 13 03
Tlf. AKS-leder (via skolen):
23 20 71 50
Hjemsending på sms 3. og 4.trinn: 91 64 39 45 

Besøksadresse:

Aktivitetsskolen Tonsenhagen
Anna Rogstads Vei 1
0592 Oslo

Post:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Aktivitetsskolen Tonsenhagen
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

 

Baseledere

Baseleder 1. trinn

Mojgan Bashiri
Stedfortreder: Ali Al-Shemmari

Baseleder 2. trinn

Vida Jensen
Stedfortreder: Jenny Bulterud

Baseledere 3. og 4. trinn

Marianne Skjefte
Stedfortreder: Kim André Dalen

Pedagogisk leder AKS

Heidi A. Aspelund

AKS-leder

Helene Nes