Foreldrerådets ArbeidsUtvalg

fau

 

FAU skoleåret 2018/2019:

 

Møtedatoer i FAU 2018/2019 (07.09.18):

 • 9. oktober 2018 (nytt FAU)
 • 6. november 2018
 • 4. desember 2018
 • 8. januar 2019
 • 5. februar 2019
 • 5. mars 2019
 • 9. april 2019
 • 7. mai 2019
 • 4. juni 2019

 

Siste fra FAU (18.01.18):

Retningslinjer for klassekontakter og FAU-representanter er oppdatert.

Siste fra FAU (20.04.2017)

Onsdag 19. april arrangerte Tonsenhagen FAU et informasjonsmøte for foresatte på 5. og 6. trinn om overgang til Vollebekk som ungdomsskole. Fra Utdanningsetaten stilte assisterende direktør Dag Hovdhaugen og prosjektleder Silje Frostad Vike. Rektor ved nye Vollebekk skole, Kathrine Larsen, var også til stede for å orientere om skolen og svare på spørsmål. Det var stort oppmøte og godt engasjement. 

Utdanningsetatens presentasjon, som var forberedt på bakgrunn av innkomne spørsmål fra foresatte og FAU i forkant av møtet, ligger under fanen FAU-referater. Takk til alle for engasjement og oppmøte!

Hvordan kontakter jeg FAU?

Hvis du har et tema eller en problemstilling som du synes FAU burde ta opp, kan du kontakte lederne eller

 Se også vår Facebook-side!

- - - - - - - - - - - - - - -

HVA ER FAU?

Tonsenhagen FAU (Forelderådets ArbeidsUtvalg) arbeider for å sikre at skolen har et godt miljø i og utenfor skoletiden, samt en trygg skolevei. FAU er foreldrenes bindeledd til skolen, og du kan henvende deg til oss hvis du ønsker å ta opp saker som handler om skolen og AKS. FAU kan ta opp saker med rektor ved behov, og rektor stiller på alle FAU-møter for å informere om aktuelle saker på Tonsenhagen.

Du kan lese mer om rollen til FAU på foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sine sider.

HVEM ER MED I FAU?

FAU består av foreldrerepresentanter fra alle klassene på skolen. Representantene velges en gang i året, en hovedrepresentant og en vara per klasse for 2. - 7. trinn, per gruppe for 1. trinn. Disse representerer klassen i ett eller flere år. Alle foreldre er til enhver tid velkommen på alle FAU's møter. 

De som er med i FAU er i tillegg knyttet til en arbeidsgruppe. Gruppene reflekterer områder som foreldrene i FAU brenner for. For høyeblikket har Tonsenhagen FAU fire slike grupper:

 • Skolemiljøgruppa
 • Trafikkgruppa
 • AKS-gruppa
 • Sosialgruppa

FAU SINE KJERNESAKER: 

 • Jobbe for at Tonsenhagen skole er en skole hvor elevene trives og det er nulltoleranse for mobbing (Skolemiljøgruppa, AKS-gruppa, Sosialgruppa)
 • Oppfølging av elever med spesielle behov (Skolemiljøgruppa)
 • Kosthold og fysisk aktivitet (Skolemiljøgruppa, AKS-gruppa)
 • Trygg skolevei (Trafikkgruppa)
 • Bidra til en god overgang til ungdomsskolen (Skolemiljøgruppa)
 • Arrangere 17. mai, bokbyttekveld (høst) og skøytekveld (vinter) (Sosialgruppa)
 • Representant i skolens driftsstyre

HVA KAN DU BIDRA MED?

For god gjennomføring av våre saker trenger vi at akkurat DU stiller opp. Vi trenger alltid frivilllige til å bake en kake, stå trafikkvakt eller vakt på et arrangement.

HVORDAN KONTAKTER JEG FAU?

Hvis du har et tema eller en problemstilling som du synes FAU burde ta opp, kan du FAU-representanten i din klasse, komme på et FAU-møte eller ta kontakt med FAU-lederne Camilla Fines Aronsen og Madeleine Ivers.

Se også vår Facebook- side!