Hovedseksjon

FAU

fau

 

FAU skoleåret 2022/2023:

 

Ledere: Kjersti A. Nerhus og Kaja Garden

Referent: Sigrid Naustdal Iljen

Kasserer: Marte Viken

Driftsstyret 2023: Ove Hoemsnes Tynes, Kaja Garden. Vara: Camilla Jonasson, Marius Dalen

Skolemiljøutvalget: Isabella Arslani. Vara: Rosana Rinne

Møtedatoer i FAU 2023:

 • 10. januar
 • 7. februar
 • 7. mars
 • 11. april
 • 2. mai
 • 6. juni

Tid og sted: Kl. 1900-2030 i skolens bibliotek.

Hvordan kontakter jeg FAU?

Hvis du har et tema eller en problemstilling som du synes FAU burde ta opp, kan du kontakte lederne.

Se også vår Facebook-side!

- - - - - - - - - - - - - - -

HVA ER FAU?

Tonsenhagen FAU (Forelderådets ArbeidsUtvalg) arbeider for å sikre at skolen har et godt miljø i og utenfor skoletiden, samt en trygg skolevei. FAU er foreldrenes bindeledd til skolen, og du kan henvende deg til oss hvis du ønsker å ta opp saker som handler om skolen og AKS. FAU kan ta opp saker med rektor ved behov, og rektor stiller på alle FAU-møter for å informere om aktuelle saker på Tonsenhagen.
Du kan lese mer om rollen til FAU på foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sine sider.

HVEM ER MED I FAU?

FAU består av foreldrerepresentanter fra alle klassene på skolen. Representantene velges en gang i året, en hovedrepresentant og en vara per klasse for 2. - 7. trinn, per gruppe for 1. trinn. Disse representerer klassen i ett eller flere år. Alle foreldre er til enhver tid velkommen på alle FAU's møter. 

De som er med i FAU er i tillegg knyttet til en arbeidsgruppe. Gruppene reflekterer områder som  FAU brenner for. For øyeblikket har Tonsenhagen FAU syv slike grupper:

 • Skolemiljøgruppa
 • Trafikkgruppa
 • AKS-gruppa
 • Sosialgruppa
 • Natteravn-gruppa
 • Ungdomsskolegruppa
 • Gjenbruksgruppa

 

FAU SINE KJERNESAKER: 

 • Jobbe for at Tonsenhagen skole er en skole hvor elevene trives og det er nulltoleranse for mobbing (Skolemiljøgruppa, AKS-gruppa, Sosialgruppa)
 • Oppfølging av elever med spesielle behov (Skolemiljøgruppa)
 • Kosthold og fysisk aktivitet (Skolemiljøgruppa, AKS-gruppa)
 • Trygg skolevei (Trafikkgruppa)
 • Bidra til en god overgang til ungdomsskolen (Skolemiljøgruppa)
 • Arrangere 17. mai, bokbyttekveld (høst) og skøytekveld (vinter) (Sosialgruppa)
 • Representant i skolens driftsstyre

HVA KAN DU BIDRA MED?

For god gjennomføring av våre saker trenger vi at akkurat DU stiller opp. Vi trenger alltid frivilllige til å bake en kake, stå trafikkvakt eller vakt på et arrangement.