Hovedseksjon

Regnbue

Regnbue

Aktivitetstilbud

Før og under spising (felles) 

For å skape en gledelig, rolig og positiv spisestund, har vi en del aktiviteter like før og under spisingen:  

 • Engelsk og moro (lære engelsk gjennom morsomme videoklipp og sang).  
 • Mimelek (bygge opp selvtillit).
 • Eventyrstund (lytte til eventyr gjennom lydbøker eller høytlesing, utvikle fantasi og interesse for egen lesing og bøker).  
 • Yoga (elevene lærer å bli kjent med kroppen og dens rolle samt trene balanse, pustemetoder og konsentrasjon)  
 • Spørrelek (styrke norsk- og matematikkunnskaper)  
 • Geografi (lære om begrepene verdensdeler, land, hovedstad, flagg og språk)  

Etter spising (i grupper):

Det å kunne å bygge opp vennskap, danne relasjoner til andre barn og voksne og øve på sosial kompetanse er viktige faktorer for at barnas følelser og atferd skal kunne utvikle seg i positiv retning. 

Fysisk aktivitet

Barna skal lære og øve på samarbeid, samspill og lagmoral. Vi ønsker å la barnas individuelle ferdigheter og mestringsfølelse vokse gjennom enkelte øvelser som gjennomgår pasninger, mottak og føring av ball, leker og spill øvelser. Timene skal være enkle og morsomme og trigge interessen for fysisk aktivitet.  

Smågrupper

Dette er mindre grupper på maks 10 barn hvor vi jobber med barnas sosiale behov.  

 • Kreativgruppe 
 • Lekegruppe 
 • Leseglede 
 • Tegneglede

Mat & helse

Elevene skal lære å lage mat, velge ut mat- og drikkevarianter som inngår i et sunt kosthold ernæringsmessig. De skal praktisere prinsipper for god hygiene, bidra til trivsel i forbindelse med måltider og begivenheter samt få grunnleggende kunnskap om mål og vekt. I tillegg får de en større forståelse for det å samarbeide og ta ansvar.  

Art Attack

En aktivitet for å utvikle barns evner og muligheter samt øke deres motivasjon for læring. Et verktøy som gir dem evnen til å komme opp med gode ideer og løsninger og troen på egne ideer og evner (forming, perling, maling, tegning osv.).

Fotball

Elevene skal ha det mest mulig morsomt og lære en del om fotball med et bredt treningsinnhold. Målet er å utvikle et samspill mellom det sosiale, fysiske og mentale.

 Folkedans

Barna vil mestre kropps- og rombevissthet, og vi jobber med trening og styrking av ulike kvaliteter. Gjennom danseleker øver barna også opp ferdigheter som konsentrasjon, koordinasjon og fleksibilitet. Det legges vekt på at de skal oppleve danseglede og bruke egen kreativitet og fantasi gjennom individuelle oppgaver og i samarbeid med andre barn.  

Venneklubber

(mai-juni - påmelding i løpet av april, følg ukeplan for dag og tidspunkt).

For å sikre gode vennskap arrangerer vi venneklubber mot slutten av skoleåret hvor all fokus legges på vennskap. Barna kan velge én av fire klubber å være medlem i.  

Naturklubb  

Vi skal være ute i naturen, oppleve den, sanse den og reflektere over den. Barna gjennomfører aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen. 

Idrettsklubb  

Barna prøve seg på ulik fysisk aktivitet; ballspill, gymnastikk, friidrett, dans osv. Målet er å skape og fremme idrettsglede, gode holdninger og sunn vinnerkultur. Det er et mål å gjøre barna mer opptatt av egen mestring enn å sammenligne seg med andre. 

Kreativitetsklubb 

Barna får mulighet til å skape noe med hendene, styrke sin finmotorikk, utvikle konsentrasjonsevnen, øke kreativiteten og lære å dele skaperglede med hverandre. 

Matklubb

Målet er å gi barn gode matopplevelser gjennom matlaging og smaking. Vi ser fram til å smake, lukte, tygge og ikke minst leke med maten!

Om oss

Base for 1. trinn
Baseleder: Mojgan Bashiri

Vårt tilbud

 • Fysisk aktivitet
 • Smågrupper
 • Folkedans
 • Mat og helse
 • Art-attack
 • Fotballskole

Felles aktiviteter

Før og under spising (felles)

 • Engelsk og moro 
 • Mimelek
 • Eventyrstund 
 • Yoga
 • Spørrelek 
 • Geografi