Svømmeopplæring/bading

svømmeundervisningDa får elevene undervisningstimer i Linderud skoles basseng. Elevenes svømmeferdigheter blir kartlagt ved oppstart, slik at de vil få tilrettelagt svømmeopplæring på sitt nivå. Vi benytter to svømmeinstruktører fra Speed svømmeklubb. I tillegg vil en lærer med livredningskurs delta.

Det er viktig at alle sørger for å ha badetøy, to håndklær, såpe og ekstra matpakke/frukt med på svømmedagen.

Det er fint om foresatte i tillegg kan ta barna med i basseng og øve litt på svømmeferdigheter og på å bli trygge i vann.

Tips og råd på Svømmedyktig.no.

Utdanningsdirektoratet har laget kompetansemål for 4. trinn i svømming og en ferdighetsprøve som skal gjøres i løpet av svømmekurset.

Svømmeopplæring under korona 2020

Mange av barna på årets 4. trinn gleder seg til å gå i bassenget, men korona-pandemien har gjort det vanskelig å komme igang. Vi samarbeider med SK Speed om svømmeundervisningen, og de har valgt ut oss, som en av få skoler, til å prøve ut bruken av Linderud bad. Det vil si at vi tirsdager i uke 37, 38 og 39 får startet svømmeundervisning. Grunnet de strenge smittevernseglene sender vi kun en klasse hver tirsdag, men de får da være i bassenget lengre tid hver gang. Badet vaskes før vi kommer klokken 12:00 og etter vi har vært der. Det vil bli gjort en evaluering av opplegget i uke 40 (høstferien), og vi håper å få fortsette undervisningen i uke 41.