Hovedseksjon

Om AKS Tonsenhagen

AKS Tonsenhagen er en forholdsvis stor aktivitetsskole med våre 27 ansatte og i overkant av 300 elever. Vi er organisert i tre baser: 

  • 1.trinn (Regnbue) 
  • 2.trinn (Solstorm) 
  • 3. og 4.trinn (Nordlys) 

Fra og med skoleåret 2020/2021 tilbyr vi gratis kjernetid på alle trinn. Dette innebærer gratis halvdagsplasser samt et bredt tilbud av læringstøttende aktiviteter. Les mer om ordningen med gratis halvdagsplasser her. Vi samarbeider kontiunerlig med skolen for å skape en helhetlig hverdag for våre elever, både faglig og sosialt. Vi er stolte av å tilby et bredt aktivitetstilbud med blant annet teater, friluftsliv, fotballskole, ponniklubb, kunstverksted og forskerklubb. Alle disse aktivitetene gjennomføres av ansatte med fagutdanninger innenfor disse områdene. 

AKS Tonsenhagen har de siste årene fokusert mye på mat. Etter en pause under pandemien startet vi opp med matservering igjen høsten 2021.