Vår profil

natur og kultur

Skolens visjon er NATUR OG KULTUR FOR LÆRING. 

Tonsenhagen skole er opptatt av å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og gi dem dybde og god progresjon i sin læring. Vi har gode elevresultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Disse resultatene arbeider vi kontinuerlig for å beholde og løfte ytterligere. 

Både lærere, ledelsen og øvrige ansatte arbeider systematisk med å gi elevene god læring med høy grad av trivsel. En forutsetning for å lykkes med dette er et godt og trygt læringsmiljø. I tillegg til det faglige fokuset, arbeider vi derfor også målrettet med holdningsskapende arbeid. Skolen har både trivselsledere og meglere, som er med og bidrar til et godt læringsmiljø. 

Tonsenhagen skole ønsker å bruke mange læringsarenaer, både i og utenfor klasserommet. Vi har uteskole én dag i uken på 1. trinn, naturskole for alle trinn gjennom året, samt turer med lokal skogvokter. I tillegg har vi elevforestillinger, ekskursjoner og prosjekter. Aktivitetsskolen har teateroppsetninger på 2., 3. og 4. trinn i løpet av skoleåret. 

Kort om Tonsenhagen skole

  • Åpnet i 1963
  • Rehabilitert og ferdig utbygget 2014
  • Ren barneskole, trinn 1 - 7
  • Ca 580 elever
  • Ca 100 ansatte inkludert AKS
  • Stort fokus på veiledet lesing
  • Ny Start regning og Ny Start lesing
  • Praksisskole for OsloMet
Drawing of a city