Hovedseksjon

Vår profil

natur og kultur

Skolens motto: NATUR OG KULTUR FOR LÆRING

Natur og kultur for læring betyr at vår skole, som ligger på toppen av Oslo, tett inntil marka, bruker klasserom, naturen og nærmiljøet som læringsarenaer. Vi ser på læring som en naturlig egenskap hos både barn og voksne, og vår pedagogiske praksis er forankret i forskning og erfaring. Derfor bruker vi tilpassede læringsformer som fremmer lærelyst og gjør elevene aktive i egen læring, slik at de får brukt sine evner og når sitt potensiale.

Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. På Tonsenhagen skole og AKS erfarer derfor alle tilhørighet og at de er en viktig del av fellesskapet vårt i en trygg læringskultur som inviterer til medvirkning.

Kort om Tonsenhagen skole

  • Åpnet i 1963, rehabilitert og utbygget i 2014
  • Ligger i naturskjønne omgivelser inntil Lillomarka
  • Ren barneskole, trinn 1–7
  • Ca 540 elever
  • Ca 100 ansatte inkludert AKS
  • Inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring
  • Læringsteknologi integrert i opplæringen for godt tilpasset, motiverende og elevaktivt læringsarbeid
  • Kultur- og naturopplevelser står sterkt i skolens tradisjon og visjon
  • Gode elevresultater
  • Praksisskole for OsloMet