Vår profil

natur og kultur

Skolens visjon er NATUR OG KULTUR FOR LÆRING. 

Vi er opptatt av å utvikle elevens grunnleggende ferdigheter og å skape et trygt skolemiljø. Vi har gode elevresultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Disse resultatene arbeider vi stadig for å beholde og ytterligere forbedre.

Lærere og ledere arbeider systematisk med å gi elevene god læring. En forutsetning for å lykkes med dette er et godt og trygt læringsmiljø. Vi arbeider derfor kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. Tonsenhagen skole ønsker å bruke mange læringsarenaer.

Vi har uteskole én dag i uken på 1. trinn, naturskole for alle trinn gjennom året, samt turer med lokal skogvokter. Kunst og kultur ivaretas gjennom elevforestillinger, ekskursjoner og prosjekter.      

Vi ønsker å utvikle et stadig bedre læringsmiljø for elevene. Dette gjelder både elevenes trivsel og faglige resultater. Aktivt samarbeid mellom skole og hjem er et viktig element i elevenes psykososiale miljø.

Kort om Tonsenhagen skole

  • Åpnet i 1963
  • Rehabilitert og ferdig utbygget 2014
  • Ren barneskole, trinn 1 - 7
  • Ca 580 elever ved skolestart 2016
  • Ca 90 ansatte inkludert AKS
  • Stort fokus på veiledet lesing
  • Ny Start regning og Ny Start lesing
  • Praksisskole for Høgskolen i Oslo og Akershus
Drawing of a city