Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

 

Rektor: 
Trude Nordli
Tlf. 23 20 71 50 (97 54 23 05)

Assisterende rektor (6.-7. trinn):
Kristine Iversen Lund 
Tlf. 23 20 71 50 (90 83 82 56)

Avdelingsleder (3.-5. trinn):
Jan Fredrik Nes Pedersen 
Tlf. 23 20 71 50

Avdelingsleder (1.-2. trinn): 
Helene Nes 
Tlf. 23 20 71 50

Avdelingsleder (AKS): 
Heidi A. Aspelund
Tlf. 23 20 71 50

Sosiallærer:
Tina Rindsem 
Tlf. 23 20 71 50 

Kontorleder:
Richard Larsen
Tlf. 23 20 71 50

Sekretær: 
Tatiana Avetisova 
Tlf. 23 20 71 50

IKT-konsulent:
Shazad Anwar
Tlf. 23 20 71 50

Skolevaktmester:
Ilyas Gadaev
Tlf. 47 78 29 31

Renholdsleder: 
Nasreen Khaliq

Renholdere: 
Arudsothy Satheesh
Thinesh Logeswaran
Snjezana Maksimovic

PEDAGOGISK PERSONALE OG ASSISTENTER

Miljøgruppa:


Trinn 1:


Trinn 2:


Trinn 3:


Trinn 4:


Trinn 5:


Trinn 6:

Trinn 7:

 

Ressurslærere: