Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

 

Rektor: 
Beate Kase Pedersen 
Tlf. 23 20 71 50 (99 64 75 17)

Assisterende rektor:
Kristine Iversen Lund 
Tlf. 23 20 71 50 (90 83 82 56)

Avdelingsleder:
Lene Fossum-Lange 
Tlf. 23 20 71 50

Avdelingsleder:
Fredrik Pedersen 
Tlf. 23 20 71 50

Sosiallærer:
Tina Rindsem 
Tlf. 23 20 71 50 

Leder AKS: 
Helene Nes 
Tlf. 23 20 71 50

Kontorleder:
Richard Larsen 
Tlf. 23 20 71 50

Sekretær: 
Tatiana Avetisova 
Tlf. 23 20 71 50

Konsulent:
Jim A. Bertelsen
Tlf. 23 20 71 50

IKT-konsulent:
Marita Susann Meisler
Tlf. 23 20 71 50

Skolevaktmester:
Ilyas Gadajev
Tlf. 47 78 29 31

Renholdsleder: 
Nasreen Khaliq

Renholdere: 
Bang Phookaew
Thinesh Logeswaran
Lamyai Intanam

PEDAGOGISK PERSONALE OG ASSISTENTER

Miljøgruppa:


Trinn 1:


Trinn 2:


Trinn 3:


Trinn 4:


Trinn 5:


Trinn 6:

Trinn 7: