Skolehelsetjenesten

skolehelsetjenesten2

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster. Informasjon om skolehelsetjenesten finnes på Utdanningsetatens hjemmeside (se link annet sted på denne siden).

Helsesøster Katrine B. Halsne er i permisjon, og Bitto (Britt-Olaug) Skeistrand vil være på Tonsenhagen en periode framover. Hun er fast på skolen kl. 08.30-15.30 hver mandag, tirsdag og torsdag samt fredager i ulike uker.

Skolelege Christian Grorud er til stede annenhver tirsdag i ulike uker.

Kontaktinformasjon:

  • britt-olaug.skeistrand@bbj.oslo.kommune.no
  • 942 88 808

 

Andre tilbud:

Logoped Cathrine Kruge er på Tonsenhagen skole hver torsdag kl 08.30-15.00.

Kontaktinformasjon: cathrine.kruge@ude.oslo.kommune.no