Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Eleven selv, foresatte og skolen kan ta kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av bydelens offentlige tjeneste, og består av helsesykepleier, lege, psykolog, fysioterapeut og familieveileder.  Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell, Forvaltningsloven). All kontakt med skolehelsetjenesten foregår via skolens helsesykepleiere, per telefon, epost eller Skolemelding.

Skolehelsetjenesten deltar i skolens ressursteam, samt samarbeider – etter avtale med elevens foresatte – med skolens sosiallærer, ledelse og lærere, samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og Bydel Bjerke barneverntjeneste.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsesykepleier-pa-skolen/#gref

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevens fysiske, psykiske og seksuelle helse, og forebygge sykdom og uhelse. Vi følger Helsedirektoratets Nasjonalfaglige retningslinjer.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar

Skolehelsetjenesten utfører lovpålagte oppgaver:

Skolehelsetjenesten på Tonsenhagen skole tilbyr også:

  • 2.trinn: Undervisning om seksuelle overgrep.
  • 3.trinn: Kostholdsundervisning.
  • 3.trinn: Undervisning om psykisk helse.
  • 4.trinn: Undervisning om seksuelle overgrep.
  • 5.trinn: Undervisning i psykisk helse.
  • 6.trinn: Pubertets- og seksualitetsundervisning, både klassevis og i mindre grupper, samt foreldremøte tilknyttet dette.
  • 7.trinn: Besøksdag på Kultursenteret på Veitvet, med informasjon om HFU (Helsestasjon For Ungdom), Veitvetklubben, Nysirkus, Utekontaktene og Barnevernet. 
  • Helseopplysning via Skolemelding

Elever og foreldre følges opp med individuelle og /eller gruppevise samtaler ved behov. Vi vil i samtale sammen finne ut av hva utfordringen er, hvem som “eier” utfordringen, og hvilken hjelp som er mest nyttig. Vi vil også - hver 5.samtale - sammen evaluere oppfølgingen.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten gis på høstens foreldremøter.

Helsesykepleier Emily Kolle, tlf: 47 78 76 15, epost: emily.kolle@bbj.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Bitto Skeistrand, tlf: 942 88 808, epost: bitto.skeistrand@bbj.oslo.kommune.no

Begge helsesykepleiere har arbeidstid kl.8-15.30 hver dag.

 

Vi ser frem til et godt samarbeid!