Skolehelsetjenesten

skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Eleven selv, foresatte og skolen kan ta kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av bydelens offentlige tjeneste, og består av helsesykepleier, lege, psykolog, fysioterapeut og familieveileder. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell, Forvaltningsloven).

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevens fysiske og psykiske helse og forebygge sykdom og uhelse.

Skolehelsetjenesten utfører lovpålagte oppgaver:

 • 1. trinn: Tilbud om skolestart-undersøkelse. Elevene innkalles sammen med foresatte til helseundersøkelse og samtale med helsesykepleier og skolelege
 • 2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio (DTP/IPV)
 • 3. trinn: Tilbud om høyde- og vektmåling
 • 6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger/røde hunder/kusma (MMR)
 • 7. trinn: Tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV)


Helsesykepleier på Tonsenhagen tilbyr også:

 • 2. trinn: Undervisning i psykologisk førstehjelp
 • 3. trinn: Kostholdsundervisning
 • 4. trinn: Undervisning om seksuelle overgrep
 • 5. trinn: Undervisning i psykologisk førstehjelp
 • 6. trinn: Pubertets- og seskualitetsundervisning
 • 7. trinn: Omvisning på HFU (Helsestasjon For Ungdom)
 • AART-grupper, skilsmissegrupper (www.pis.no)

Elevene følges opp individuelt og/eller gruppevis ved behov. Helsesykepleier deltar i skolens ressursteam.
Skolehelsetjenesten samarbeider - etter avtale med elevens foresatte - med skolens sosiallærer, ledelse og lærere, samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og Bydel Bjerke barneverntjeneste.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

Skolehelsetjenesten på Tonsenhagen:

HELSESYKEPLEIER: Bitto Skeistrand

Jobber: Mandag-torsdag + fredag i lik uke, kl 0830-1530

Epost: bitto.skeistrand@bbj.oslo.kommune.no

Tlf. direkte: 942 88 808
******

SKOLELEGE: Vegard Stubhaug

Jobber: Torsdag i lik uke, kl. 0830-1330
******

PSYKOLOG: Ane Schou
har kontor på Tonsenhagen og er tilgjengelig for elever på alle skoler i bydelen.
OBS: Psykolog og fysioterapeut kontaktes foreløpig via skolens helsesykepleier.
******

FAMILIEVEILEDER: Annika Ekstedt
har kontor på Linderud skole og er tilgjengelig for foresatte på Tonsenhagen skole, Vollebekk skole og Linderud skole.

epost: annika.ekstedt@bbj.oslo.kommune.no

Tlf. direkte: 902 67 637

Dette er et lavterskeltilbud og man trenger ingen henvisning. Oppgaver er bl.a. rådgiving, opplysning, familieveiledning (enkelt-familie og gruppeveiledning), styrke foreldrekompetansen "God nok foreldre", ICDP kurs (grupper), COS-P kurs (grupper og enkelt-familie).
Hvis foresatte ønsker mer informasjon om ICDP-kurs (starter opp i februar 2020) kan familieveileder kontaktes eller sjekk icdp.no. Man kan melde direkte på til en av veilederne eller i bydelens app "ungibjerke".