Skolehelsetjenesten

skolehelsetjenesten2

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster. Informasjon om skolehelsetjenesten finnes på Utdanningsetatens hjemmeside (se snarvei annet sted på denne siden).

Helsesøster Bitto (Britt-Olaug Skeistrand) er fast på Tonsenhagen kl. 08.30-15.30 hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag samt fredager i like uker.

Skolelege Vegard Stubhaug er til stede annenhver torsdag kl. 08.30-13.30 i like uker.

Kontaktinformasjon:

  • britt-olaug.skeistrand@bbj.oslo.kommune.no
  • 475 03 109

 

Andre tilbud:

Fra høsten 2018 har skolen fått ny logoped, Flora Emini, som vil være hos oss 1 dag pr. uke:

  • flora.emini@ude.oslo.kommune.no
  • 23 46 54 00