Skolehelsetjenesten

skolehelsetjeneste
 • HELSESYKEPLEIER: Bitto Skeistrand
  Jobber: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag + fredag i lik uke, kl 0830-1530
  Epost: bitto.skeistrand@bbj.oslo.kommune.no
  Tlf. direkte: 942 88 808
 • HELSESYKEPLEIER: Emily Karoline Kolle
  Jobber: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag + fredag i lik uke, kl 0830-1530
  Epost: emily.kolle@bbj.oslo.kommune.no 
  Tlf. direkte: 477 87 615
 • SKOLELEGE: Vegard Stubhaug
  Jobber: Torsdag i lik uke, kl. 0830-1330

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Eleven selv, foresatte og skolen kan ta kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av bydelens offentlige tjeneste, og består av helsesykepleier, lege, psykolog, fysioterapeut og familieveileder. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell, Forvaltningsloven).

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevens fysiske og psykiske helse og forebygge sykdom og uhelse.

Skolehelsetjenesten utfører lovpålagte oppgaver:

Helsesykepleier på Tonsenhagen tilbyr også:

 • 2. trinn: Undervisning i psykologisk førstehjelp
 • 3. trinn: Kostholdsundervisning
 • 4. trinn: Undervisning om seksuelle overgrep
 • 5. trinn: Undervisning i psykologisk førstehjelp
 • 6. trinn: Pubertets- og seksualitetsundervisning
 • 7. trinn: Omvisning på HFU (Helsestasjon For Ungdom)
 • AART-grupper, skilsmissegrupper (www.pis.no)

Elevene følges opp individuelt og/eller gruppevis ved behov. Helsesykepleier deltar i skolens ressursteam.
Skolehelsetjenesten samarbeider - etter avtale med elevens foresatte - med skolens sosiallærer, ledelse og lærere, samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og Bydel Bjerke barneverntjeneste.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

*********

I tillegg til 2 helsesykepleiere og skolelege, har Tonsenhagen følgende ressurser:

 • PSYKOLOG Ane Schou, som er tilgjengelig for elever på alle skoler i bydelen. 
  OBS: Psykolog og fysioterapeut kontaktes foreløpig via skolens helsesykepleier.
 • FAMILIEVEILEDER Annika Ekstedt, som har kontor på Linderud skole og er tilgjengelig for foresatte på Tonsenhagen skole, Vollebekk skole og Linderud skole.
  epost: annika.ekstedt@bbj.oslo.kommune.no
  Tlf. direkte: 902 67 637

Dette er et lavterskeltilbud og man trenger ingen henvisning. Oppgaver er bl.a. rådgiving, opplysning, familieveiledning (enkelt-familie og gruppeveiledning), styrke foreldrekompetansen "God nok foreldre", ICDP kurs (grupper), COS-P kurs (grupper og enkelt-familie).