Hovedseksjon

Nettvett

                nettvett

Men det er også en del problemer knyttet til barns nettbruk. På Tonsenhagen skole opplever vi at stadig flere barn, spesielt på mellomtrinnet, melder om hendelser av negativ art. Det skrives negative ting om navngitte elever og voksne, Det opprettes lukkede grupper der det skrives om medelever/voksne. Det legges ut bilder av personer som ikke har samtykket.

Skolen tar tak i hendelsene, snakker med involverte parter og kontakter foresatte. I tillegg har vi dette jevnlig som tema i undervisningen.

Vi ber også dere voksne om å snakke med barna hjemme om hvilke sosiale medier de bruker, hvordan de bruker disse og hvilke aldersgrenser som eksisterer.

Sosiale medier som Snapchat, Instagram, Facebook og Viber har selv satt en nedre aldersgrense på 13 år. Skolen anbefaler at disse aldersgrensene følges

Skolen anbefaler også at foresatte snakker med barna hjemme om klok nettbruk. Barnevakten har utgitt et informasjonshefte med gode råd om barn og medier.

Barnevakten.no anbefaler at foresatte snakker med barna om følgende:

  • Hva er greit/ikke greit å si på nett når de chatter eller kommenterer bilder, filmer eller statusoppdateringer.
  • Alltid spørre om lov før de legger ut bilder, film eller informasjon om andre.
  • Hva bør være privatliv? Avtal regler for hva som er greit/ikke greit å dele.
  • Å være kritisk til venneforespørsler fra folk de ikke kjenner.
  • Bryt kontakten dersom de ikke liker ting som blir sagt, bilder/filmer som blir delt eller dersom en annen person sier ting de ikke liker.
  • Hvordan de kan blokkere og rapportere andre brukere.
  • Norsk lov også gjelder på nett og mobil - nettmobbing er helt uaktuelt.
  • Lagre krenkende meldinger som bevis på trakassering. Vis hvordan de tar et skjermbilde på PC og mobil/nettbrett.
  • At det er greit å komme til deg med små og store problemer.