Hjemsending og hentebeskjeder

Husk at hjemsendingstider og utesendingstider er omtrentlige. Det varierer hvor lang tid et barn bruker på å avslutte aktiviteten og på å kle på seg og samle tingene sine. Dette er også grunnen til at AKS ikke klarer å følge opp faste avtaler utover hver hele og halve time. Vi trenger tid til å få barn ut før vi starter å forberede de som skal gå hjem i neste pulje.

Hentebeskjeder (for barn som skal sendes ut): 


For at det ikke skal bli så stor trafikk på basetelefonene i AKS-tiden oppfordrer vi de som har mulighet til å opprette faste henteavtaler. Om dere har en forutsigbar arbeidshverdag og kan planlegge hentetidspunkt en stund fram i tid anbefaler vi at dere sender en e-post til baseleder med faste hentetider, selv om det kun gjelder én dag i uken. Om dere skulle bli forhindret fra å hente til det oppsatte tidspunktet en dag er det bare å gi beskjed til basen. Om det blir behov for varig endring av fast henteavtale sender dere bare en ny e-post. 

Hvis du ikke har mulighet til å opprette fast avtale sendes daglige beskjeder om henting på SMS til basetelefonen før kl.13.00. Om dere ikke får sendt SMS før dette må dere ringe basetelefonen når dere står utenfor. Beskjeder om hentetidspunkt sendt etter kl.13.00 vil ikke bli fulgt. Dette er fordi basetelefonene våre ringer hele tiden i AKS-tiden, og det å følge opp meldinger og svare på disse er derfor svært vanskelig. 

 

Hjemsending (for barn som går hjem selv): 

Avtaler må gjøres skriftlig i forkant, enten ved å fylle ut skjema for faste avtaler, eller ved å sende SMS. 1. og 2. trinn sender daglige beskjeder om hjemsending via basetelefoner, mens 3. og 4. trinn sender til hjemsendingstelefonen 91 64 39 45.  Vi anbefaler å opprette en avtale for fast hjemsending. Det blir forutsigbart for både barnet selv og de ansatte på AKS. 

Ved bruk av SMS må hver beskjed inneholde dato og tidspunkt for hjemsending. Ved første gangs bruk må meldingen også inneholde barnets fulle navn og hvilket trinn barnet går i, samt navn på avsender og hvilken relasjon man har til barnet. Vi sjekker denne informasjonen opp mot vår telefonlister. 

Av sikkerhetshensyn kan vi ikke ta imot muntlige beskjeder om hjemsending på telefon. Om dere plutselig ikke har mulighet for å hente på ettermiddagen ber vi om at dere gjør avtaler med andre foresatte som kan hente og gir beskjed til oss via SMS. 

Vi har laget en rutinebeskrivelse for foresatte som skal begynne å la sitt barn gå hjem alene. Denne må leses nøye da den inneholder mange viktige beskjeder. Du finner den her.