Hovedseksjon

Hjemsending og hentebeskjeder

Husk at hjemsendingstider er omtrentlige. Det varierer hvor lang tid et barn bruker på å avslutte aktiviteten og på å kle på seg og samle tingene sine. Dette er også grunnen til at AKS ikke klarer å følge opp faste avtaler utover hver hele og halve time. Vi trenger tid til å få barn ut før vi starter å forberede de som skal gå hjem i neste pulje.

Hjemsendingsavtaler må gjøres skriftlig i forkant, enten ved å fylle ut skjema for faste avtaler, eller ved å sende SMS. 1. og 2. trinn sender daglige beskjeder om hjemsending via basetelefoner, mens 3. og 4. trinn sender til hjemsendingstelefonen 91 64 39 45.  Vi anbefaler å opprette en avtale for fast hjemsending. Det blir forutsigbart for både barnet selv og de ansatte på AKS. 

Ved bruk av SMS må hver beskjed inneholde dato og tidspunkt for hjemsending. Ved første gangs bruk må meldingen også inneholde barnets fulle navn og hvilket trinn barnet går i, samt navn på avsender og hvilken relasjon man har til barnet. Vi sjekker denne informasjonen opp mot vår telefonlister. 

Av sikkerhetshensyn kan vi ikke ta imot muntlige beskjeder om hjemsending på telefon. Om dere plutselig ikke har mulighet for å hente på ettermiddagen ber vi om at dere gjør avtaler med andre foresatte som kan hente og gir beskjed til oss via SMS. 

Vi har laget en rutinebeskrivelse for foresatte som skal begynne å la sitt barn gå hjem alene. Denne må leses nøye da den inneholder mange viktige beskjeder. Du finner den her. 

Hentebeskjeder må sendes til AKS før kl.12.00 hver dag, uavhengig av om det er gult eller grønt nivå. Dette må gjøres når noen andre enn oppsatte hentepersoner skal hente barnet, for eksempel når det er bursdager eller vennegrupper.