Hjemsending

Avtaler må gjøres skriftlig i forkant, enten ved å fylle ut skjema for faste avtaler (til høyre), eller ved å sende sms.

1. og 2. trinn sender beskjeder om hjemsending via basetelefoner, mens 3. og 4. trinn sender til hjemsendingstelefonen 91 64 39 45.  

Ved bruk av sms må hver beskjed inneholde dato og tidspunkt for hjemsending. Ved første gangs bruk må meldingen også inneholde barnets fulle navn og hvilket trinn barnet går i, samt navn på avsender og hvilken relasjon man har til barnet. Vi sjekker denne informasjonen opp mot vår telefonlister. 

Av sikkerhetshensyn kan vi ikke ta imot muntlige beskjeder om hjemsending på telefon. Om dere plutselig ikke har mulighet for å hente på ettermiddagen ber vi om at dere gjør avtaler med andre foresatte som kan hente og gir beskjed til oss via sms. 

Vi har laget en rutinebeskrivelse for foresatte som skal begynne å la sitt barn gå hjem alene. Denne må leses nøye da den inneholder mange viktige beskjeder. Du finner den i menyen til høyre.