Hovedseksjon

Skolemelk/-frukt

MELKOGFRUKT

Gå inn på lenken til Skolelyst.no og les om ordningen.

Det er FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved skolen som er ansvarlig for ordningen med frukt/melk/juice, mens den praktiske utdelingen er delegert til skolen. Ordningen skal i størst mulig grad være selvgående.

Dersom foresatte har ønsker i forhold til eksempelvis type drikke, kan dette meldes til FAU for videre diskusjon.

Skolen må tilby minimum 8 produkter fra Skolelyst for å få ferdigpakkede klassesett. Havredrikk og Lettmelk 0,5% må være blant de 8 produktene. Havredrikk må tilbys for å gi elever et melkefritt alternativ, som er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. TINE tar seg av pakking av produktene ferdig til hver klasse. 

Skolemåltidet

Matpausen er en sentral del av skolehverdagen og betyr mye for barn og ungdoms helse på kort og lang sikt.

Det norske skolemåltidet bygger på at elevene har med seg matpakke.

Helsedirektoratet har laget retningslinjer for skolemåltidet. Skolen bør tilby melk, frukt, grønnsaker og mat til dem som ikke har med seg matpakke hjemmefra. I tillegg skal elevene sikres nok tid til å spise med tilsyn i matpausen. Myndighetene anbefaler at barna drikker melk til skolemåltidet. Melk har helt siden 1930-tallet vært en naturlig del av skolemåltidet. I 1971 ble abonnementsordningen på skolemelk innført.