Leksehjelp

Skoleåret 2017/2018: Tonsenhagen skole har valgt å gjennomføre mesteparten av leksehjelpen i mindre grupper. Grunnen til dette er at vi ønsker å gi god oppfølging til hver enkelt elev, som trenger leksehjelp, best mulig oppfølging.

 

  • På trinnene 1-4 får enkeltelever tilbud om leksehjelp i liten gruppe (maksimum åtte elever) en time i uken pr. trinn. Foresatte vil få tilbud om leksehjelp i uke 35, og påmelding foregår digitalt via en tilsendt klikkbar lenke.
    Leksehjelp på trinn 1 starter først opp i januar 2018.
  • På trinnene 5-7 har alle tilbud om leksehjelp på biblioteket hver tirsdag og onsdag kl. 1345-1600. Det er ingen påmelding. Leksehjelpen på mellomtrinnet starter opp i uke 35.
  • I tillegg til det ordinære leksehjelptilbudet, har skolen noen ekstra leksehjelpsressurser på trinnene 2-7. Lærer vil ta direkte kontakt med de elevene dette er aktuelt for.