Leksehjelp

Tonsenhagen skole har valgt å gjennomføre mesteparten av leksehjelpen i mindre grupper. Grunnen til dette er at vi ønsker å gi hver enkelt elev som trenger leksehjelp best mulig oppfølging.

 

  • På trinnene 1-4 får enkeltelever tilbud om leksehjelp i liten gruppe (maksimum åtte elever) en time i uken pr. trinn. Tilbudet vil bli gitt direkte til foresatte til disse elevene. Leksehjelp på trinn 1 starter først opp i januar.
  • På trinnene 5-7 har alle tilbud om leksehjelp på biblioteket hver onsdag og torsdag kl. 1345-1600 (tidspunktene gjelder skoleåret 2018/2019). Det er ingen påmelding. Informasjon om oppstart vil bli gitt på trinnenes ukeplan.
  • I tillegg til det ordinære leksehjelptilbudet, har skolen noen ekstra leksehjelpsressurser på trinnene 2-7. Lærer vil ta direkte kontakt med de elevene dette er aktuelt for.