Hovedseksjon

Ferier

Skjemaet som skal fylles ut er elektronisk, så de som ikke får åpnet dette må gi beskjed på annet måte om hvilke dager man ønsker å benytte seg av AKS-plassen.

Åpningstiden på skolens fridager er 7.30 - 17.00. Barn med hel plass kan komme hver dag, mens barn med halv plass kan benytte seg av AKS 6 timer mandag og onsdag. På inneklemte dager fra kan de være på AKS fra kl.08.00 - 12.00.

I feriene har vi kjernetid fra 09.30 – 15.00, noe som betyr at vi kan være ute av huset i dette tidsrommet. Vi lager egne ferieplaner som distribueres til foresatte, her vil det også stå om oppmøtetid er tidligere enn 09.30. Ta med én matpakke hver dag om ikke annen beskjed er gitt.

Pinnebrød på bål

Pinnebrød med kanel og sukker i vinterferien 2018