Ferier

Vi sender ut påmelding til skolens ferier og fridager som melding i portalen. Skjemaet som skal fylles ut er elektronisk, så de som ikke får åpnet dette må gi beskjed på annet måte om hvilke dager man ønsker å benytte seg av AKS-plassen.

Åpningstiden i på skolens fridager er 7.30 - 17.00. Barn med hel plass kan komme hver dag, mens for barn med halv plass følger det noen begrensninger:

Halvdagsplass: kan benytte seg av AKS 2 valgfrie, hele dager. På inneklemte dager fra 8.00 - 12.00 eller 12.00 - 16.00.

Halvdagsplass, gratis kjernetid. Kan benytte seg av AKS 6 timer mandag og onsdag. På inneklemte dager fra 8.00 - 12.00.

I feriene har vi kjernetid fra 10.00 – 15.00, noe som betyr at vi kan være ute av huset i dette tidsrommet. Vi lager egne ferieplaner som distribueres til foresatte, her vil det også stå om oppmøtetid er tidligere enn 10.00. Ta med 1 matpakke hver dag om ikke annen beskjed er gitt.

Pinnebrød på bål

Pinnebrød med kanel og sukker i vinterferien 2018