Hovedseksjon

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring er et tiltak som avsluttes når eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk. I utgangspunktet skal ikke elever få særskilt språkopplæring gjennom hele grunnopplæringen.

  Særskilt språkopplæring