Hovedseksjon

Trivselsprogrammet

Det er igangsatt et trivselsprogram i barneskolen. Det er et program for økt aktivitet og trivsel i friminuttene der 4. - 6.-klassinger velges som trivselsledere. Hovedmålet er å tilby flere og mer varierte aktiviteter slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont.

 Trivselsprogram

 

Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag!