Hovedseksjon

Bli vikar hos oss

Barn i aktivitet

Det er mange muligheter med å jobbe som vikar på en skole. Enten det er for å samle seg erfaring, velge seg en studieretning eller komme seg inn å jobbmarkedet så er det å kunne jobbe som vikar hos oss noe du kan bygge videre på. Vi har behov for lærervikarer og assistenter på skole og AKS. Som vikar velger du selv hvilke oppdrag og når det skulle passe, selv om fleksibilitet kan være en fordel. Personlig egnethet er også en viktig faktor, så alle aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en samtale før vi inngår en avtale. Tonsenhagen skole ser etter de som:

  • Har et positivt elevsyn, og har evne til å skape gode relasjoner
  • Er en tydelig, varm og trygg voksen person
  • Tar i bruk varierte arbeidsmetoder og motiverer barna
  • Er systematisk og strukturert
  • Er positiv, fleksibel og samarbeidsvillig

Behovet for vikarer varierer veldig gjennom skoleåret og fra år til år. Det avhenger av hvor mange tilgjengelige vikarer vi har sett opp mot hvor høyt fraværet er blant de ansatte. Fordi mange vikarer er studenter eller tar seg et år eller to med jobb før de begynner på studier så er behovet for nye vikarer alltid størst ved oppstart i august. Det oppstår også behov for nye vikarer utover i skoleåret, enten fordi fraværet øker eller vikarer faller fra f.eks. fordi de har fått fast jobb et annet sted.

For å kunne bli vurdert sonm ny vikar hos oss må dere sende CV og søknad på epost til skolens postmottak. Denne videresendes til de som har ansvar for vikarene på skolen.

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Merk e-post med "Tonsenhagen skole"

 

Praksis

Vi har også muligheter for å ta inn personer som ønsker arbeidspraksis og språkpraksis gjennom NAV. Skolen har gode erfaringer med dette, men det avhenger at noen i ledelsen har kapistet til å følge opp. Dette kan variere ganske mye gjennom et skoleår, men send oss gjerne en forespørsel om dette på epost.