Hovedseksjon

Driftsstyret

Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer. FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.
Driftsstyret er plassert i linjen mellom etatssjef og rektor.

 

driftsstyret

 

 

Driftsstyret som organ skal:

  • Representere eiers interesser
  • Bygge på at styremedlemmene representerer felles interesser
  • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer
  • Skal fremme skolens formål     

 

Møtedatoer 2022/2023

 

21. september

23. november

11. januar

8. mars

24. mai

Åpent møte om ungdomsskoletilhørighet