Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Formål:

 • Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene
 • Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer
 • Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a

skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalgets medlemmer har rett til:

 • å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet
 • å si ifra
 • å foreslå eller be om tiltak
 • å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse


Skolemiljøutvalget skal bestå av:

 • elever (2) oppnevnes for 1 år
 • foresatte (2) oppnevnes for 1 år
 • ansatte (1) oppnevnes for 2 år
 • ledelsen (1) oppnevnes for 2 år
 • kommunal (1) oppnevnes for fire år tilsvarende valgperioden

Elevrådet oppnevner elevrepresentanter m/personlige vararepresentanter, FAU oppnevner foreldre m/personlige vararepresentanter og Bydelsutvalget oppnevner kommunal representant m/personlig vararepresentant.

Det skal være samrepresentasjon mellom lokalt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og skolemiljøutvalget (SMU). Det innebærer at lokalt AMU også deltar i SMU-møtene.

I skolens AMU sitter:

 • rektor
 • inspektør
 • hovedverneombud pedagogisk personale
 • verneombud pedagogisk ansatte
 • verneombud kommunalt ansatte
 • vaktmester
 • verneombud ansatte Aktivitetsskolen