Hovedseksjon

Vold i nære relasjoner og voldtekt

Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer og har et stort omfang også i Norge.

Konsekvensene av volden er alvorlige og kan skape store ringvirkninger - både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Som et viktig bidrag inn i dette arbeidet lanseres en ny nasjonal nettportal - dinutvei.no - finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Portalen er en "peker" til ulike hjelpetilbud, avmerket i kart, både med utgangspunkt i der man befinner seg og i landet for øvrig. Nettportalen inneholder og viser til fagstoff knyttet til problemstillingen vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt.

Portalen har også en spørsmål-/svartjeneste hvor man kan stille spørsmål anonymt og få svar.

Nettportalen skal være til hjelp og støtte for volds- og overgrepsutsatte, pårørende og bekymrede, for den som utøver vold og for ansatte i hjelpetjenestene inkludert ansatte i det kommunale tjenesteapparatet.