Hovedseksjon

Teater

Barna setter i løpet av skoleåret opp to teater/musikal-stykker som skal fremføres for AKS og foresatte i en rekke forestillinger til våren. Barna skal oppleve glede og utfoldelse i musikk, drama, fantasi og rollelek. De får øvet inn sosiale ferdigheter som turtakning, gruppearbeid, selvtillit/selvbilde, trygghet i sosiale situasjoner og tålmodighet, samt faglige/språklige ferdigheter som lesing, begrepsforståelse og uttale.

Teater organiseres gjennom ukentlige øvinger i større og mindre grupper. Hver økt vurderes ift den neste, og barn følges fortløpende opp. Teater krever også litt hjemmeøving og egenarbeid med sanger og replikker, men det har som regel ikke vært noe problem for elevene som deltar på denne aktiviteten. 

Dette skoleåret er det Marianne Kristoffersen, Miriam Sollie Jacobsen og Maria von Achen som har ansvar for teater. De har alle solid utdanning og erfaring innenfor drama, og de er vanvittig flinke med elevene. 

Aristokatter